Seznam zaměstnancůZde můžete nalézt kontakty na jednotlivé zaměstnance školy. Zaměstnanci, kteří nedisponují e-mailovou adresou, mobilním telefonem nebo jejichž prostory nedisponují telefonním přístrojem, mají v příslušné kolonce uvedenu pomlčku.

E‑mailové kontakty sestávají z uživatelského jména uvedeného u každé osoby a pro všechny stejné koncovky @zemedelka‑opava.cz. Např. pro kontaktování pana Kleina je tedy korektní adresa arnost.klein@zemedelka‑opava.cz. V případě, že máte správně nastavený poštovní program, je možno odeslat e‑mail přímo a to kliknutím na uživatelské jméno.

Vedení školy

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Ing. Arnošt Klein 553 760 501 736 765 533 ředitel školy arnost.klein
Ing. Jiří Kašný 553 760 502 733 595 526 zástupce ředitele jiri.kasny

 Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

Administrativní pracovníci

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Ing. Veronika Bátorová mateřská dovolená
Zdenka Grossmanová 553 760 528 734 423 681 účetní II., zásobovač zdenka.grossmanova
Miluše Kalinayová 553 760 508 734 423 680 ekonomka miluse.kalinayova
Mgr. Pavla Kuzníková 553 760 523 školní knihovna pavla.kuznikova
PhDr. Monika Ticháčková 734 646 661 školní psycholog monika.tichackova
Bc. Antonín Hřivňák 553 760 503 739 075 605 referent majetkové správy I.
Bohdana Vitásková 553 760 500 734 423 682 sekretářka, personalistka bohdana.vitaskova
Kateřina Vladařová, Dis. 553 760 520 734 423 681 referent majetkové správy II. katerina.vladarova
Marcela Weiszová 553 760 513  – účetní I. marcela.weiszova

 Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

Pedagogičtí pracovníci

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Mgr. Vendula Baarová 553 760 509  –  – vendula.baarova
Mgr. Věra Benová mateřská dovolená vera.benova
Mgr. Alena Bradová  – mateřská dovolená alena.bradova
Mgr. Andrea Dejmková  – mateřská dovolená andrea.dejmkova
Mgr. Gabriela Doleží 553 760 504  –  – gabriela.dolezi
Mgr. Martina Drastíková 731 630 814 martina.drastikova
Ing. Marie Drösslerová 553 760 512  – školní metodik prevence marie.drosslerova
Mgr. Jitka Feikusová 553 760 510 jitka.feikusova
Mgr. Hana Glatterová 553 760 517  –  – hana.glatterova
Ing. Bc. Rudolf Grygarčík 553 760 512  –  – rudolf.grygarcik
Mgr. Dana Hájková 553 760 504  –  – dana.hajkova
Ing. Soňa Harasimová
Mgr. Jana Hlistová 553 760 511  –  – jana.hlistova
Mgr. Tereza Horáková, Ph.D. 553 760 509  –  – tereza.horakova
Mgr. Tomáš Hrubec 553 760 514  –  – tomas.hrubec
Mgr. Milada Jiráková 731 630 814 milada.jirakova
Mgr. Alena Kaňová 553 760 511 alena.kanova
Mgr. Jiří Kareš
Mgr. Libuše Kašpárková  – libuse.kasparkova
Mgr. Lucie Klapetková 553 760 506  –  – lucie.klapetkova
Ing. Martina Kolarčíková 553 760 510  – martina.kolarcikova
Mgr. Šárka Krajcová 553 760 512 733 595 525 zástupkyně pro VOŠ sarka.krajcova
Ing. Alois Krumpholc 553 760 507  –  – alois.krumpholc
Mgr. Bc. Vanda Kubíčková 553 760 511  –  – vanda.kubickova
Ing. Martina Kupková 553 760 512  – výchovná poradkyně martina.kupkova
Mgr. Jaroslav Latoň 553 760 517  –  – jaroslav.laton
Mgr. Veronika Lerchová mateřská dovolená veronika.lerchova
Břetislav Maschke 553 760 524 bretislav.maschke
Ing. Jana Mičková 553 760 526 jana.mickova
Mgr. Lenka Motyková 553 760 506  – lenka.motykova
Mgr. Kamil Ondrušák 553 760 524 734 427 270 vedoucí autoškoly kamil.ondrusak
Mgr. Michal Pavela 553 760 521 michal.pavela
Ing. Lenka Pavelová 553 760 506 lenka.pavelova
Ing. Jan Petula 553 760 507 redaktor webu, koordinátor ICT jan.petula
Mgr. Alena Richterová 553 760 509  –
Mgr. Radka Semerová 553 760 505 radka.semerova
Mgr. Václav Schreiber 553 760 521 733 595 523 vaclav.schreiber
Ing. Vít Smolka 553 760 524 731 476 749 vedoucí praxe vit.smolka
Ing. Silvie Sobková 553 760 505 silvie.sobkova
Mgr. Jana Stříbná 553 760 504 jana.stribna
Mgr. Zuzana Šimečková 553 760 509 zuzana.simeckova
Mgr. Radmila Šrajerová 553 760 522 734 395 723 radmila.srajerova
Ing. Jan Tesarčík 553 760 507 jan.tesarcik
Mgr. Martin Valeček 553 760 522 martin.valecek
Ing. Soňa Varyšová  – mateřská dovolená sona.varysova
Ing. Hana Vinckerová 553 760 507 hana.vinckerova
Mgr. Bc. Pavel Vojkůvka 553 760 512 604 880 470 správa sítě pavel.vojkuvka
Mgr. Jiří Zapletal 553 760 514 jiri.zapletal
Mgr. Petra Zvoníčková 731 630 814  – petra.zvonickova
Mgr. Veronika Žurková 553 760 511 veronika.zurkova

 Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

Učitelé odborného výcviku

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Ing. Daniela Brímusová 553 760 526 učitel OV daniela.brimusova
Mgr. Vlastimil Dluhoš 553 760 525 736 765 518 vedoucí učitel OV vlastimil.dluhos
Bc. Milan Dušek 553 760 526 učitel OV milan.dusek
Ing. Petr Fuksík 553 760 526 učitel OV petr.fuksik
Jiří Haas 553 760 526 učitel OV jiri.haas
Zdeněk Hlavačka 553 760 529 učitel OV zdenek.hlavacka
Jan Klimeš 553 760 526 učitel OV jan.klimes
Bc. Soňa Pělová 553 760 526 učitelka OV sona.pelova
Sabina Šigutová 553 760 526 736 765 539 učitelka OV sabina.sigutova
Ing. Kateřina Věntusová 553 760 526 učitelka OV katerina.ventusova

 Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

Vychovatelky – Domov Mládeže

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Bc. Vladěna Benešová  – vychovatelka
Mgr. Hana Holá vychovatelka
Jana Konvalinová 733 595 528 vedoucí DM domov.mladeze
Marie Píšalová vychovatelka

Provozní pracovníci

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Šárka Amentová  –  –  –
Radek Bunček 736 765 538
Jaroslav Cigánek 553 760 529 733 595 527
Jarmila Dluhošová  –  –  –
Zuzana Fojtíková
František Kopečný 553 760 519 733 595 524  –
Marie Kučerová  –  –  –
Dagmar Musialová  –  –  –
Lada Schindlerová
Alena Sigmundová  –  –  –
Martina Žurková

Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

Školní jídelna

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Helena Beilnerová 553 760 515 730 580 554 vedoucí jídelny helena.beilnerova
Alena Fialová
Dáša Juřátková
Marcela Kolačná
Diana Krčmářová
Žofie Lindovská
Jarmila Onderková
Zuzana Smetanová