ZAHÁJENÍ KURZU VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ


Dne 6. 11. 2017 bude zahájen kurz obsluhy motorového vozíku pro veřejnost.  Výstupem je europrůzkaz na vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem a volantovým řízením do 5 tun. Kurz je akreditován MŠMT, absolventi zároveň obdrží osvědčení o rekvalifikaci. Cena kurzu je 5.500 Kč. Bližší informace najdete zde.
Zájemci se mohou hlásit u pana Mgr. Vlastimila Dluhoše, mobil: 736 765 518​​, e-mail: dluhos.vlastimil@seznam.cz