výsledky přijímacího řízení – náhradní termín přijímacích zkoušek