Výborné výsledky v okresním kole středoškolské odborné činnosti


Okresního kola SOČ se zúčastnilo celkem 11 našich žáků, kteří školu reprezentovali v 5 kategoriích. Celkem ve 4 kategoriích dokázali zvítězit. Jedná se o Zdravotnictví – Maria Kolková, Ochranu a tvorbu životního prostředí – Miroslav Řezníček, Tvorbu učebních pomůcek – Hana Rousková, Pedagogiku, psychologii a volnočasové aktivity – Eliška Havalová. Celkem 7 reprezentantů školy pak postoupilo do krajského kola SOČ, které se uskuteční v Ostravě dne 9. 5. 2018. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a postupujícím blahopřejeme.