Sportovní klubSSK MSŠZ Opava je podporován městem Opava
IČO: 70630445


logo_SK

SSK MSŠZ Opava působí v oblasti volnočasových a osvětových aktivit mládeže směřujících ke zdravému a hodnotnému životnímu stylu již od roku 1995. Mezi hlavní cíle organizace patří popularizace zdravého životního stylu a sportu, aktivity pro využití volného času mládeže, hlásí se k tradici tělovýchovy  a sportu v Opavě.

Náš spolek se snaží mobilizovat mladé lidi k aktivnímu zdravému životnímu stylu a radostnému pohybu, k zapojení do společných mládežnických aktivit, které umožní jejich proniknutí do místní komunity.

Mladí lidé jsou motivováni k vzájemnému setkávání, což jim posílí sebevědomí a určení jejich role ve skupině.


erasmus+logo_mic

Projekt  COMMON EUROPE podpořený programem Erasmus+ KA1 Mládež
2016-1-CZ01-KA105-022996

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Spolupráce : CZ, PL, SK a GR
Popis projektu:
Místo a termín: GR, Agii Apostoli u Prevezy, 8.-18.8.2016 (7 dní+cesta)
Partnerské organizace: koordinátor CZ –  SSK MSZŠ  , partneři PL- Zespol szkol nr.1 v Kedziedrzyne-Koźlu, SK – HOS Bardejov, GR – Municipality of Preveza
Počet účastníků: 60 ( z toho 51mládež + 9 vedoucí)  se  zájmem o tanec a aktivní trávení volného času
Typ projektu : Erasmus+  Mobilita mládeže v zemích programu

Hlavní téma a cíl: Našim záměrem je zvýšit úroveň vzájemných vztahů mezi mladými lidmi, dát jim možnost zažít a dělat pozitivní věci, přivést je k zamyšlení nad hodnotovým žebříčkem. Důležitým cílem je podpořit jejich sebevědomí a naučit je aktivně  trávit volný čas.Tyto projektové cíle jsou totožné s cíli sportovního klubu.

Naše vzdělávací cíle jsou naučit mladé lidi mluvit a uvažovat o svých potřebách, vést je k vzájemnému pěknému chování, mluvit o pravidlech etikety a odlišnostech a specifikách gendrových skupin, vylepšit pohybové dovednosti prostřednictvím tance.

Chceme přispět k odbourání bariér obecně ve vztazích mezi lidma s větším ohledem na mladé lidi, kteří si méně věří a ocitají se na okraji skupiny, rádi bychom přispěli k větší toleranci a otevřeli téma vlastního rozvoje  pro mladé lidi jako možnost, jak se v budoucnu vyvíjet. Usilujeme o probuzení aktivního zájmu o místní komunitu lidí, o tradice a kulturu evropských zemí.

Konkrétním cílem projektu je, aby mládež pochopila, v čem špatné chování a vzory mezi mladými lidmi spočívá a jaká je alternativa. V tomto projektu bychom se chtěli zaměřit na aktivní pohyb a gendrové odlišnosti.  Tanec je proto ideálním prostředníkem, protože spojuje radostný pohyb, vnímání mužské a ženské role, pravidla dobrého chování, zájmové volnočasové aktivity a členství v místní komunitě, pomáhá překonat bariéry a hranice, ať už jazykové, interkulturní či osobní.

V rámci kempu proběhnou přednášky o neformálním vzdělávání, etiketě dobrého chování, 5 tanečních workshopů, facilitované diskuze o gendrových rozdílech a problémech mladých lidí, exkurze jako ukázky tradic a kultury hostitelské země a pak samozřejmě další aktivity neformálního vzdělávání jako jsou icebreakery, energizery, evaluace, reflexe, aha momenty. Na závěr uspořádáme ples v Agii Apostoli.

Do projektu budou zapojeny skupiny mladých lidí ze 4 evropských států, kteří spolu se svými zastřešujícími organizacemi proniknou především do řecké místní komunity, vzhledem k tomu, že kemp bude organizován nedaleko Prevezy, ale částečně i do místní komunity partnerských organizací, díky šíření výsledků projektu, jako inspirace a zkušenost.

Z mezinárodní komunity se zúčastní taneční mistr z Kuby a učitelé tance ze Slovenska a z Řecka, z české místní komunity se do projektu zapojí  sportovní klub, opavská zemědělská škola, která poskytne zázemí pro přípravu projektu,zapojí se také rodičovská veřejnost a sbor pedagogů, pro které může být taková mládežnická aktivita osvěžením a rozšířením obzorů. Budeme také informovat média, tudíž rozšíříme myšlenku programu Erasmus+ Mládež po celém opavském regionu a možná budeme inspirací jiné skupině mládeže, která si připraví vlastní projekt.

Projekt Common Europe bude prezentován také mládeži v Opavě, Kedziedrzyně-Koźlu, Preveze a v Bardejove,  což mu dává další mezinárodní přesah. Vytvoříme tak síť mezinárodních partnerů občanského sdružení a nabídneme našim členům zkušenosti, které nemohou získat jinak než setkáním a výměnou zkušeností se stejně zaměřenou mládeží jiného státu.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM TANEČNÍHO KEMPU –  PREVEZA GR   KEMP V AGII APOSTOLI
Termín: 8. – 18. 8. 2016

8. 8.   ODJEZD ( PL – nabereme v K-K, CZ v Opavě, SK – Ostrava Svinov)  v odpoledních hodinách
9. 8.   průjezd SK, HU, SRB, Makedonií – 9-hodinová zastávka ve Skopje (nařízená pauza pro autobus)
10. 8. dojezd do kempu v Agii Apostoli v ranních hodinách, stavění stanů, doladění tábořiště,1.koupání v moři, začíná program – tabule očekávání, diskuze o etiketě chování při tanci, seznamovací hry, 1. taneční workshop, asociogramy partnerských zemí, český večer
11. 8.   exkurze Zalongo, Kassope, Acheron (canyoning), polský večer
12. 8.  2. taneční workshop – ráno, exkurze – Nikopolis, Monolithi, turnaj v beach volejbalu, setkání se členy tanečního spolku –tělocvična, řecký večer – společná večeře v Preveze
13. 8.   3. a 4. taneční workshop, slovenský večer, případně fotbalový turnaj
14. 8.  5. taneční workshop, exkurze Lefkada – klášter, město, pláž, večerní Preveza
15. 8.  příprava plesu, facilitované diskuze, PLES + promítání fotek+předávání certifikátů
16. 8.  mandala pokroku, evaluace, interkulturní dialog, likvidace tábořiště, odjezd ve večerních hodinách
17. 8.  průjezd MAK, SRB, Maďarskem – 9-hod zastávka Szegéď nebo Budapešť
18. 8. dojezd domů

 Průběžně budou zařazeny facilitované diskuze, energizmy, Icebreakery a evaluační aktivity!

Více fotografií najdete – zde!
Informace v časopise: Opavský přírodovědný zpravodaj, září 2016, str. 4.-7. –  zde!
Popis projektu:  v CZ –zde!  v ANJ – zde!

 


erasmus+logo_mic

Mezinárodní kemp mládeže „Slované tančí“
Reg.čís.:2014-3-CZ01-KA105-012492
Místo: Jánské Koupele u Opavy, ČR: 07.-15.05.2015
Počet hodin: 40

V krásné přírodě v údolí řeky Moravice na Hasičské škole v Jánských Koupelích se v termínu 7.-15.5.2015 uskutečnilo díky programu Erasmus+ setkání mládeže. Kemp byl zaměřen na výuku standartních a lidových tanců. Přijelo 48 účastníků ze sportovního klubu opavské zemědělky, z polského Komorna a slovenského Bardejova, aby společně v rámci tanečních workshopů, přednášek a dalších aktivit neformálního vzdělávání poznali nejen tanec, ale i kulturu, jazyk a folklorní tradice.

Tato velká rodina prožila týden v rytmu lidových a latinskoamerických rytmů, kdy tanec střídal zpěv podpořený harmonikou a bubnem slovenského folklorního souboru.

Taneční lekce vedli zkušení lektoři Julio César Toledo z Kuby a Mária Žemličková ze Slovenska. Pozornost tanečníků si získali především svým jedinečným tanečním stylem, laskavostí a naprosto originálním způsobem vystupování.

K nejmladším účastníkům patřily čtrnáctileté členky SSK MSZeŠ Opava. Krom tanečních workshopů byly součástí i různé sportovní aktivity, výlety do okolí Jánských Koupelí, do Opavy a také do skanzenu folkloru a lidových tradic v Rožnově pod Radhoštěm. Vyvrcholením tanečního kempu byl závěrečný ples v sále na Bílé Holubici v Mokřinkách.

Slovenští účastníci z FS Čerhovčan přivezli kromě tance také výbornou hudbu, krásné kroje a nezapomenutelnou dobrou náladu. Poláci zase doplňkové sportovní aktivity a nezbytné krówki. Opaváci zase pomohli s přípravou celého kempu, her a logistikou. Každý partner připravil národní večer a náš taneční lektor u táboráku vyprávěl zážitky z Kuby.

Průběžně a také na závěr v rámci evaluace účastníci hodnotili svůj osobní rozvoj a pokrok a protože odezva byla více než kladná, rozhodli jsme se v tomto tématu pokračovat. Kdo nezažil letos, tomu se to třeba povede v roce 2016.

Fotografie z akce – zde.