Zkoušky z profesních kvalifikacíZkoušky z profesních kvalifikací

Škola je dle zákona 179/2006 Sb. autorizovanou osobou, která je oprávněná provádět zkoušky z níže uvedených profesních kvalifikací.

  Autorizující orgán:

  Ministerstvo zemědělství ČR

  Autorizace vydána dne:

  29. 6. 2010

  Pod číslem jednacím:

  20662/2010-18040

  Zástupci autorizované osoby:

  Sabina Šigutová

  Marie Kokořová

  Bc. Soňa Pělová

 Seznam profesních kvalifikací:

  Č.  Kód profesní kvalifikace  Název profesní kvalifikace  
  1.   41-005-H   Ovocnář
  2.   41-006-H   Školkař
  3.   41-007-H   Sadovník
  4.   41-008-H   Florista
  5.   41-009-H   Zelinář
  6.   41-037-H   Květinář
  7.   41-038-H   Krajinář
  Autorizující orgán:   Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Autorizace vydána dne:   27. 7. 2012
  Pod číslem jednacím:   29477/12/31300/852
  Zástupci autorizované osoby:   Ing. Hana Bíbová
  Ing. Alena Bernardová
  Mgr. Irena Kubcová

Seznam profesních kvalifikací:

  Č.   Kód profesní kvalifikace   Název profesní kvalifikace  
   1.   28-033-H   Chemik pro obsluhu zařízení


Postup přihlášení se ke zkoušce

1. Žadatelem o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání.

2. Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanovené částky za zkoušku.

 3. Autorizovaná osoba, která obdrží přihlášku ke zkoušce, zašle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky.

4. Zkouška z profesní kvalifikace se koná formou písemnou, ústní a praktickou.

5. Po úspěšném absolvování zkoušky žadatel obdrží „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ s celostátní platností.

  Bližší informace Vám podá:
Mgr. Vlastimil Dluhoš, mobil: 736 765 518
e-mail: dluhos.vlastimil (zavináč) seznam.cz

Přihláška ke zkoušce ke stažení – zde!