Kalendář akcí                                   2018

3. – 9. 1. zápočtový týden VOŠ
10. – 31. 1. zkouškové období VOŠ
13. 1. den otevřených dveří (sobota)
29. 1. pololetní klasifikační porada
30. 1. zveřejnění kritérií přijímacího řízení
1. 2. předávání vysvědčení
2. 2. pololetní prázdniny (pá)
24. 2. jmenování komisařů, předsedů MZ a ZZ
28. 2. termín pro doručení přihlášek na SŠ
5. 3. – 11. 3. jarní prázdniny
8. 3. školení řidičů referenčních vozidel
12. – 14. 3. školní kolo SOČ
15. 3. jmenování místopředsedů ZZ
29. 3. velikonoční prázdniny (čt)
30. 3. státní svátek (pá)
31. 3. jmenování místopředsedů a členů komisí MZ
31. 3. sběr dat ze školních matrik
březen lyžařský výcvik 1. ročníků
březen zahájení správního řízení u přijímacího řízení
březen požární nácvik
2. 4. státní svátek (vel. pondělí)
3. 4. klasifikační porada (út)
5. 4. třídní schůzky SRPDŠ (čt)
11. 4. písemná práce český jazyk
12. – 19. 4. přijímací řízení
25. 4. klasifikační porada 4. C, 4. A, 4. L, 2. N (út)
26. – 30. 4. svatý týden I. část 4. C, 4. A, 4. L, 2. N (čt – po)
30. 4. vysvědčení 2. N, 4. C, 4. A, 4. L (po)
30. 4. odevzdání absol. prací 3. VOŠ
duben Den mláďat a Den země
2. – 12. 5. did. testy a písemné práce MZ
9. – 27. 5. praxe 1. a 2. VOŠ
9. – 10. 5. svatý týden II. část 4. L, 4. A
10. – 30. 5. praxe 1. a 2. VOŠ
11. 5. – 22. 5. ústní zkoušky a profilové 4. A
14. 5. – 22. 5. ústní zkoušky a profilové 4. L
17. – 23. 5. zápočtový týden 3. VOŠ
14. – 25. 5. praxe 3. A
14. – 15. 5. svatý týden II. část 4. C, 2. N
21. 5. – 30. 5. ústní zkoušky a profilové 4. C
21. 5. – 25. 5. ústní zkoušky a profilové 2. N
24. 5. – 13. 6. zkouškové období 3. VOŠ
31. 5. termín doručení přihlášek pro VOŠ
31. 5. – 6. 6. zápočtový týden 1. a 2. VOŠ
květen II. kolo přijímacího řízení SŠ
30. 5. klasifikační porada 3. Z1, 3. Z2
31. 5. předání vysvědčení 3. Z1, 3. Z2
1. 6. písemná závěrečná zkouška 3.Z1,3.Z2
6. 6. slavnostní vyřazení maturantů
4. 6. I. kolo přijímacího řízení VOŠ
4. – 8. 6. praktické závěrečné zkoušky 3.Z1,3.Z2
6. 6. klasifikační porada 3. Za
7. 6. předání vysvědčení 3. Za
8. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Za
9. – 13. 6. studijní volno 3. Z
7. – 27. 6. zkouškové období 1. a 2.VOŠ
11. – 13. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Za
14. – 20. 6. volno před absolutoriem 3.VOŠ
11. – 15. 6. volno 2. Z za prázdninovou praxi
14. – 18. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Z
14. – 19. 6. studijní volno 3. Za
21. 6. absolutorium 3. VOŠ
21. 6. klasif. porada 2. A, 2. Z (čt)
20. – 21. 6. opravné zkoušky 4. A, L, C, 2. N, 3. Z1, 3. Z2, 3. Za (st – čt)
20. – 21. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Za
22. 6. předání výpisů 2. A, 2. Z (pá)
25. 6. slavnostní vyřazení 3. Z, Za
25. 6. slavnostní vyřazení VOŠ
25. 6. přihláška žáků k maturitní zkoušce – podzimní termín
27. 6. klasifikační porada (st)
29. 6. předání vysvědčení (pá)
červenec-srpen prázdninové praxe
 2. A 1 týden
1. a 2. Za po 1 týdnu
2. Z 1 týden
27. 8. nástup pedagogů do školy, klas. porada (po)
28. a 29. 8. opravné zkoušky 1. – 3. ročníků (út + st)
30. 8. přijímací řízení VOŠ
30. 8. porada (čt)