Kalendář akcí                      2017

8. 3. školení řidičů referenčních vozidel
15. 3. jmenování místopředsedů ZZ
31. 3. jmenování místopředsedů a členů komisí MZ
31. 3. sběr dat ze školních matrik
březen lyžařský výcvik 1. ročníků
březen zahájení správního řízení u přijímacího řízení
březen požární nácvik
3. 4. klasifikační porada (po)
6. 4. třídní schůzky SRPDŠ (čt)
12. 4. I. kolo přijímacího řízení na SŠ
13. a 14. 4. velikonoční prázdniny (čt a pá)
17. 4. státní svátek – velikonoční pondělí
20. 4. – 22. 4. Den mláďat a Den země
25. 4. a 26. 4. přijímací řízení nástavba
25. 4. klasifikační porada 4. C, 4. A, 4. L, 2. N (út)
26. – 28. 4. svatý týden I. část 4. C, 4. A, 4. L, 4. O, 2. N (st – pá)
28. 4. vysvědčení 2. N, 4. C, 4. A, 4. O,4. L (pá)
28. 4. odevzdání absol. prací 3. VOŠ
2. – 12. 5. did. testy a písemné práce MZ
 9.- 10. 5. svatý týden II. část 4. L, 4. A
10.- 30. 5. praxe 1. a 2. VOŠ
11. 5. – 22. 5.

ústní zkoušky a profilové 4. A

12. 5.- 19. 5. ústní zkoušky a profilové 4. L
17. – 23. 5. zápočtový týden 3. VOŠ
15. – 26. 5. praxe 3. A
18. – 19. 5. svatý týden II. část 4. C, 4. O, 2. N
22. 5. – 31. 5.

ústní zkoušky a profilové 4. C

23. 5. – 26. 5. ústní zkoušky a profilové 4. O
29. 5. – 2. 6. ústní zkoušky a profilové 2. N
24. 5. – 13. 6. zkouškové termíny 3. VOŠ
31. 5. termín doručení přihlášek pro VOŠ
31. 5. –  6. 6. zápočtový týden 1. a 2. VOŠ
květen II. kolo přijímacího řízení SŠ
31. 5. klasifikační porada 3. Z
    2. 6. předání vysvědčení 3. Z
   2. 6. slavnostní vyřazení maturantů
     2. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Z
3. 6. I. kolo přijímacího řízení VOŠ
5. – 7. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Z
7. 6. klasifikační porada 3. Za
9. 6. předání vysvědčení 3. Za
9. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Za
8. – 13. 6. studijní volno 3. Z
7. – 27. 6. zkouškové termíny 1. a 2.VOŠ
12. – 14. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Za
14. – 20. 6. volno před absolutoriem 3. VOŠ
26. – 30. 6. volno 2. Z za prázdninovou praxi
14. – 15. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Z
15. – 20. 6. studijní volno 3. Za
21. -22. 6. absolutorium 3. VOŠ
21. 6. klasif. porada 2. A (st)
20. – 21. 6. opravné zkoušky 4. A, L, C, O, 2. N, 3. Z, Za (út – st)
21. – 22. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Za
23. 6. předání výpisů 2. A, 2. Z (pá)
23. 6. slavnostní vyřazení 3. Z, Za
25. 6. přihláška žáků k maturitní zkoušce – podzimní termín
26. 6. slavnostní vyřazení VOŠ
   27. 6. klasifikační porada (út)
30. 6.

předávání vysvědčení (pá)

červenec-srpen prázdninové praxe
 2. A po 1 týdnu
1. a 2. Za po 1 týdnu
2. Z po 1 týdnu
28. 8. nástup pedagogů do školy
29. 8. opravné zkoušky 1. – 2. ročníků
30. 8. opravné zkoušky 3. ročníků
30. 8. přijímací řízení VOŠ
31. 8. porada