Kalendář akcí                                   2018/2019

3. 9. zahájení školního roku
3. 9. školení BOZP
11. 9. třídní schůzky 1. ročníků (út)
září lékařské prohlídky 1. Z1 a 1. Z2
3. – 5. 9. maturitní zkoušky písemné
10. – 13. 9. maturitní zkoušky ústní a profilové
7. 9. písemné závěrečné zkoušky
10. 9. praktické závěrečné zkoušky
13. 9. opravné a náhradní absolutoria
17. 9. ústní závěrečné zkoušky
28. 9. státní svátek (pá)
28. 9. sběr školních matrik
28. 9. zápis studentů VOŠ
28. 9. přihlášky absol. témat 3. VOŠ
říjen školení inkluze
28. 10. státní svátek (ne)
29. a 30. 10. podzimní prázdniny (po a út)
listopad Informa Opava
listopad školení požární ochrany
5. 11. klasifikační porada (po)
7. 11. třídní schůzky SRPDŠ (st)
12. 11. den otevřených dveří (po)
17. 11. státní svátek (so)
30. 11.- 1. 12. „Advent na zemědělce“
30. 11. přihlášky žáků k maturitní zkoušce – jarní termín
prosinec schůzka s techniky školního statku – škola
1. 12. uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce
7. 12. písemné opravné závěrečné zk.
3. – 21. 12. praxe 2. a 3. VOŠ
10. 12. praktické opravné závěrečné zk.
12. 12. den otevřených dveří (st)
13. 12. vánoční setkání zaměstnanců školy se seniory (čt)
18. 12. ústní opravné závěrečné zk.
17. – 21.12. volno 1. Za za prázdnin. praxi
22. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny (so – st)
3. – 9. 1. zápočtový týden VOŠ
10. – 31. 1. zkouškové období VOŠ
12. 1. den otevřených dveří (sobota)
14. – 18. 1. volno 2. Za za prázdnin.praxi
28. 1. pololetní klasifikační porada (po)
30. 1. zveřejnění kritérií přijímacího řízení
31. 1. předávání vysvědčení (čt)
1. 2. pololetní prázdniny (pá)
25. 2. jmenování komisařů, předsedů MZ a ZZ
28. 2. termín pro doručení přihlášek na SŠ
6. – 7. 3. školní kolo SOČ
8. 3. školení řidičů referenčních vozidel
11. 3.  – 17. 3. jarní prázdniny
15. 3. jmenování místopředsedů ZZ
29. 3. jmenování místopředsedů a členů komisí MZ
31. 3. sběr dat ze školních matrik
březen lyžařský výcvik 1. ročníků
březen zahájení správního řízení u přijímacího řízení
1. 4. klasifikační porada (po)
4. 4. třídní schůzky SRPDŠ (čt)
10. 4. písemná maturitní práce z cizího jazyka
11. 4. písemná maturitní práce z českého jazyka
12. – 19. 4. přijímací řízení
18. 4. velikonoční prázdniny (čt)
19. 4. státní svátek (pá)
22. 4. velikonoční pondělí
duben požární nácvik
24. 4. klasifikační porada 4. C, 4. A, 4. L, 2. N (st)
26. – 30. 4. svatý týden I. část 4. C, 4. A, 4. L, 2. N (pá – út)
30. 4. vysvědčení 2. N, 4. C, 4. A, 4. L (út)
30. 4. odevzdání absol. prací 3. VOŠ
25. – 27. 4. Den mláďat a Den země
2. – 7. 5. did. testy a písemné práce MZ
9. – 10. 5. svatý týden II. část 4. C, 4. A
13. – 31. 5. praxe 1. a 2. VOŠ
13.  – 22. 5. ústní zkoušky a profilové 4. A
13.  -23. 5. ústní zkoušky a profilové 4. C
13. – 17. 5. zápočtový týden 3. VOŠ
13. – 24. 5. praxe 3. A
14. – 15. 5. svatý týden II. část 4. L, 2. N
20. 5. – 7. 6. zkouškové období 3. VOŠ
23. 5. –  3. 6. ústní zkoušky a profilové 4. L
24. 5. – 31. 5. ústní zkoušky a profilové 2. N
31. 5. termín doručení přihlášek pro VOŠ
květen II. kolo přijímacího řízení SŠ
30. 5. klasifikační porada 3. Z
31. 5. předání vysvědčení 3. Z
3. – 7. 6. zápočtový týden 1. a 2. VOŠ
3. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Z
4. 6. I. kolo přijímacího řízení VOŠ
4. 6. slavnostní vyřazení maturantů (út)
5. 6. klasifikační porada 3. Za
6. 6. předání vysvědčení 3. Za
7. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Za
7. -11. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Z
12. – 17. 6. studijní volno 3. Z
10. – 28. 6. zkouškové období 1. a 2. VOŠ
10. – 14. 6 volno před absolutoriem 3.VOŠ
10. – 12. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Za
10. – 14. 6. 2. Z1 a 2. Z2 volno  za prázdninovou praxi
18. – 19. 6 ústní závěrečné zkoušky 3. Z
13. – 18. 6. studijní volno 3. Za
17. – 18. 6. absolutorium 3. VOŠ
20. 6. klasif. porada 2. A (čt)
19. – 20. 6 opravné zkoušky 4. A, L, C, 2. N, 3. Z, 3. Za (st – čt)
20. – 21. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Za
21. 6. předání výpisů 2. A (pá)
24. 6. slavnostní vyřazení 3. Z, Za
24. 6. slavnostní vyřazení VOŠ
25. 6. přihláška žáků k maturitní zkoušce – podzimní termín
26. 6. klasifikační porada (st)
28. 6. předání vysvědčení (pá)
červenec-srpen prázdninové praxe
 2. A 1 týden
1. a 2. Za po 1 týdnu
2. Z 1 týden
26. 8. nástup pedagogů do školy, klas. porada (po)
27. a 28. 8. opravné zkoušky 1. – 3. ročníků (út + st)
29. 8. přijímací řízení VOŠ
29. 8. porada (čt)