Podminky vyuky v AS – zahradníci – B – TPodminky vyuky v AS - zahradníci - B - T