Covid-19
15. 9. 2020 – Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče).Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11. 9. 2020

Dopis ministra zdravotnictví
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP – určeno pro školy
Algoritmus respirací
Algoritmus karanténa


9. 9. 2020 – Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů bude od čtvrtka 10. 9. 2020 platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku.
Ing. Arnošt Klein
ředitel školy a školního statku


31. 8. 2020 – Základní hygienická pravidla pro školní rok 2020/2021 – Směrnice ředitele školy – ke stažení zde.


 

ZPĚT NA DOKUMENTY ŠKOLY