UČITELÉ PŘEDÁVAJÍ ZKUŠENOSTI ZE ŠKOLENÍ


Učitelé školy ve spolupráci se zaměstnavateli a prodejci moderní zemědělské techniky se pravidelně účastní kvalifikačních školení, kde jsou seznamování s nejnovějšími stroji a trendy v  oblasti zemědělství. Zpravidla na tato školení navazuje možnost zapůjčení moderní techniky škole, kde se získané vědomosti a dovednosti přenáší na žáky. V minulém týdnu byl škole do výuky zapůjčen traktor Steyr CVT 6205, žáci si mohou vyzkoušet jeho ovládání a seřízení přímo ve výuce.