UČITELÉ PRAXE JDOU S DOBOU


V rámci již tradiční spolupráce školy s partnery a zástupci zemědělského sektoru se učitelé praxe pravidelně účastní školení a předvádění nejmodernější techniky přímo ve firmách. Vždy se jedná o prezentaci nejmodernější techniky, kterou si v rámci akcí mohou i vyzkoušet. Výsledkem těchto aktivit je, že učitelé znají nejnovější trendy v technice a zemědělské výrobě. Pravidelně dochází i k tomu, že tato nejmodernější technika je škole zapůjčována k výuce žáků, včetně výukové dokumentace. V tomto týdnu jsme se například účastnili předvádění pícninářské techniky firmy CLAAS a samojízdných postřikovačů firmy AGRIFAC.