Tradiční den mláďat


Ve dnech 21. 4. – 23. 4. 2016 se v areálu drobnochovu uskutečnil již tradiční Den mláďat. Tuto akci uspořádala MSŠZe a VOŠ,  p. o. Opava ve spolupráci se Školním statkem Opava. Letošní ročník se může pochlubit nejen vynikajícím počasím, které nám přálo, ale i rekordní účastí jak návštěvníků – celkem 9 500, tak i počtem vystupujících. S organizací již tradičně pomohly ozbrojené složky – Armáda ČR, Policie ČR, Městská Policie i Záchranný útvar HZS z Hlučína. Malí návštěvníci mohli kromě mláďat hospodářských zvířat vyzkoušet své jak sportovní, tak vědomostní dovednosti. Za vše pak dostávali zdarma sladké odměny, nápoje nebo si mohli opéct špekáček. Díky ochotě studentů navštívili areál také naši starší spoluobčané z nedalekého domova pro seniory. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na této úspěšné akci.  Ing. Jan Tesarčík

Další fotografie naleznete – zde.