Teoretická a praktická věda z Olomouce


Dne 24. 1. 2017 se v rámci spolupráce Univerzity Palackého a naší školy uskutečnily přednášky a praktická cvičení z chemie. Z univerzity k nám dorazily dvě mladé vědkyně, které nejdříve představily studentům 4. ročníku oboru Chemik operátor a Přírodovědné lyceum studijní obory na UP Olomouc a poskytly veškeré informace o tom, jakým směrem se dnes ubírá experimentální a teoretická chemie. Následovalo praktické cvičení, kde se studenti seznámili s vlastnostmi dusičnanu stříbrného a posoudili vliv na životní prostředí.