Svět je chemie


Dne 9. 2. 2017 se vybraní studenti naší školy zúčastnili vyhlášení výsledků chemické soutěže „Svět je chemie“, kterou již pravidelně pořádá VŠCHT v Praze. Studenti zaslali do soutěže 3 fotografie s vybranou chemickou tématikou a ve čtvrtek 9. 2. 2017 se zúčastnili slavnostního vyhlášení v prostorách VŠCHT v Praze. Studenti měli možnost prohlédnout si budovu školy, podívali se do laboratoří forenzní analýzy a nesměla chybět ani prohlídka školního pivovaru. Po výborném občerstvení se studenti vrátili domů a po cestě již přemýšleli, s jakými fotografiemi zkusí štěstí příští rok.