PoradenstvíIng. Marie Drösslerová  – Metodik prevence

marie.drosslerova@zemedelka-opava.cz

553 760 512

 

PhDr. Pavel Wiesner  – Školní psycholog

553 531 795

 

Ing. Martina Kupková – Výchovný poradce

martina.kupkova@zemedelka-opava.cz

553 760 512