Organizace školního roku                                   2019/2020

2. 9. zahájení školního roku
2. 9. školení BOZP
11. 9. třídní schůzky 1. ročníků (út)
září lékařské prohlídky 1. Z1 a 1. Z2
2. – 6. 9. maturitní zkoušky písemné
 9. – 13. 9. maturitní zkoušky ústní a profilové
6. 9. písemné závěrečné zkoušky
9. 9. praktické závěrečné zkoušky
16. 9. ústní závěrečné zkoušky
28. 9. státní svátek (so)
30. 9. sběr školních matrik
30. 9. zápis studentů VOŠ
30. 9. přihlášky absol. témat 3. VOŠ
24. – 25. 10. veletrh povolání Opava (čt a pá)
28. 10. státní svátek (po)
29. a 30. 10. podzimní prázdniny (út a st)
31. 10. zápis studentů VOŠ
listopad školení požární ochrany
4. 11. klasifikační porada (po)
6. 11. třídní schůzky SRPDŠ (st)
11. 11. den otevřených dveří (po)
17. 11. státní svátek (ne)
29. 11.- 30. 11. „Advent na zemědělce“
30. 11. přihlášky žáků k maturitní zkoušce – jarní termín
prosinec schůzka s techniky školního statku – škola
1. 12. uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce
3. 12. vánoční setkání zaměstnanců školy se seniory (út)
6. 12. písemné opravné závěrečné zk.
2. – 20. 12. praxe 2. a 3. VOŠ
9. 12. praktické opravné závěrečné zk.
11. 12. den otevřených dveří (st)
16. 12. ústní opravné závěrečné zk.
16. – 20.12. volno 1. Za za prázdnin. praxi
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny (po – pá)
6. – 10. 1. zápočtový týden VOŠ
13. – 31. 1. zkouškové období VOŠ
11. 1. den otevřených dveří (sobota)
6. – 10. 1. volno 2. Za za prázdnin.praxi
27. 1. pololetní klasifikační porada (po)
30. 1. zveřejnění kritérií přijímacího řízení
30. 1. předávání vysvědčení (čt)
31. 1. pololetní prázdniny (pá)
3. 2.  – 9. 2. jarní prázdniny okres Opava
28. 2. jmenování komisařů, předsedů MZ a ZZ
1. 3. termín pro doručení přihlášek na SŠ
3. – 5. 3. školní kolo SOČ (út – čt)
10. 3. školení řidičů referenčních vozidel (út)
15. 3. jmenování místopředsedů ZZ
29. 3. jmenování místopředsedů a členů komisí MZ
31. 3. sběr dat ze školních matrik
březen lyžařský výcvik 1. ročníků
březen zahájení správního řízení u přijímacího řízení
30. 3. klasifikační porada (po)
2. 4. třídní schůzky SRPDŠ (čt)
9. 4. – 13. 4. velikonoční prázdniny a velikonoce (čt – po)
8. 4. písemná maturitní práce z českého jazyka
30. 4. písemná maturitní práce z cizího jazyka
12. – 19. 4. přijímací řízení
duben požární nácvik
27. 4. klasifikační porada 4. C, 4. A, 4. L, 2. N (po)
27. – 29. 4. svatý týden I. část 4. C, 4. A, 4. L, 2. N (po – st)
30. 4. vysvědčení 2. N, 4. C, 4. A, 4. L (čt)
30. 4. odevzdání absol. prací 3. VOŠ
24. – 25. 4. Den mláďat a Den země (pá – so)
2. – 8. 5. did. testy a písemné práce MZ
7. -11. 5. svatý týden II. část 4. C
11. – 12. 5. svatý týden II. část 4. A, 4. L
11. – 29. 5. praxe 1. a 2. VOŠ
13.  – 22. 5. ústní zkoušky a profilové 4. A
13.  – 22. 5. ústní zkoušky a profilové 4. L
11. – 15. 5. zápočtový týden 3. VOŠ
11. – 22. 5. praxe 3. A
18. – 19. 5. svatý týden II. část 2. N
18. 5. – 5. 6. zkouškové období 3. VOŠ
18. 5. – 29. 5. ústní zkoušky a profilové 4. C
22. 5. – 29. 5. ústní zkoušky a profilové 2. N
31. 5. termín doručení přihlášek pro VOŠ
květen II. kolo přijímacího řízení SŠ
2. 6. klasifikační porada 3. Z1
3. 6. předání vysvědčení 3. Z1
3. 6. klasifikační porada 3. Z2
4. 6. předání vysvědčení 3. Z2
1. – 5. 6. zápočtový týden 1. a 2. VOŠ
4. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Z1
5. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Z2
5. 6. I. kolo přijímacího řízení VOŠ
5. 6. slavnostní vyřazení maturantů (st)
10. 6. klasifikační porada 3. Za
11. 6. předání vysvědčení 3. Za
12. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Za
5. – 9. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Z1
10. – 12. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Z2
10. – 15. 6. studijní volno 3. Z1
15. -18. 6. studijní volno 3. Z2
8. – 26. 6. zkouškové období 1. a 2. VOŠ
8. – 12. 6. volno před absolutoriem 3.VOŠ
8. – 12. 6. volno 2. Z1 za prázdninovou praxi
15. – 16. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Za
15. – 19. 6. volno 2. Z2 za prázdninovou praxi
16. – 17. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Z1
19. – 22. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Z2
17. – 22. 6. studijní volno 3. Za
15.  6. absolutorium 3. VOŠ
19. 6. klasif. porada 2. A (pá)
17. – 18. 6 opravné zkoušky 4. A, L, C, 2. N, 3. Z, 3. Za (st – čt)
23. – 24. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Za
23. 6. předání výpisů 2. A (út)
25. 6. slavnostní vyřazení 3. Z, Za
25. 6. slavnostní vyřazení VOŠ
25. 6. přihláška žáků k maturitní zkoušce – podzimní termín
25. 6. klasifikační porada (čt)
30. 6. předání vysvědčení (út)
červenec-srpen prázdninové praxe
 2. A 1 týden
1. a 2. Za po 1 týdnu
2. Z1, 2Z2 1 týden
25. 8. nástup pedagogů do školy, klas. porada (út)
26. a 27. 8. opravné zkoušky 1. – 3. ročníků (st + čt)
29. 8. přijímací řízení VOŠ
28. 8. porada (pá)