Organizace školního roku                      2017

24. 5. – 13. 6. zkouškové termíny 3. VOŠ
31. 5. termín doručení přihlášek pro VOŠ
31. 5. –  6. 6. zápočtový týden 1. a 2. VOŠ
5. – 7. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Z
7. 6. klasifikační porada 3. Za
9. 6. předání vysvědčení 3. Za
9. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Za
8. – 13. 6. studijní volno 3. Z
7. – 27. 6. zkouškové termíny 1. a 2.VOŠ
12. – 14. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Za
14. – 20. 6. volno před absolutoriem 3. VOŠ
26. – 30. 6. volno 2. Z za prázdninovou praxi
14. – 15. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Z
15. – 20. 6. studijní volno 3. Za
21. -22. 6. absolutorium 3. VOŠ
21. 6. klasif. porada 2. A (st)
20. – 21. 6. opravné zkoušky 4. A, L, C, O, 2. N, 3. Z, Za (út – st)
21. – 22. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Za
23. 6. předání výpisů 2. A, 2. Z (pá)
23. 6. slavnostní vyřazení 3. Z, Za
25. 6. přihláška žáků k maturitní zkoušce – podzimní termín
26. 6. slavnostní vyřazení VOŠ
   27. 6. klasifikační porada (út)
30. 6.

předávání vysvědčení (pá)

červenec-srpen prázdninové praxe
 2. A po 1 týdnu
1. a 2. Za po 1 týdnu
2. Z po 1 týdnu
28. 8. nástup pedagogů do školy
29. 8. opravné zkoušky 1. – 2. ročníků
30. 8. opravné zkoušky 3. ročníků
30. 8. přijímací řízení VOŠ
31. 8. porada