SPOLUPRÁCE ŠKOLY S PARTNERY


V rámci spolupráce školy s výrobci a prodejci moderní zemědělské techniky si škola pravidelně zapůjčuje moderní techniku od našich partnerů k výuce.  V tomto případě jsme si k výuce zapůjčili nesený 4 radličný pluh Jupiter firmy OPaLL-AGRI, s. r. o., který je agregován s nově pořízeným traktorem Claas Arion 530.