Spolupráce s mateřskými školami


Studentky 3. ročníku přírodovědného lycea Eliška Havalová a Táňa Svobodová své znalosti o sběru hliníku uplatnily i ve výukových programech, které si připravili pro děti mateřských škol. Tyto programy předvedly v MŠ Edvarda Beneše, MŠ Vaničkova, MŠ Neumannova, MŠ Heydukova, MŠ Riegrova, MŠ Služovice, MŠ Hněvošice, MŠ Mostní, MŠ Vávrovice a také ve dvou základních školách – v Hněvošicích a Služovicích. V šesti školských zařízeních rovněž pomáhaly se tříděním hliníku. Celkem vytřídily 28,7 kg hliníku.