SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE


Dne 16. 1. 2018 proběhlo školní kolo v soutěži z anglického jazyka. Celkem se zúčastnilo 16 studentů napříč obory a ročníky. Devět nejúspěšnějších postoupilo do místního kola, jehož vítězem se stal Matěj Zdrálek  z 1. L, který dosáhl plného počtu bodů, a to jak v písemné, tak v ústní části. Na druhém místě se umístil Jan Valík z 3. L a třetí místo si rozdělili Michael Pánek a Antonín Vlček, oba z 3. C. Všem zúčastněným děkujeme, výhercům gratulujeme a prvním dvěma přejeme štěstí v okresním kole soutěže, které proběhne v únoru 2018.