Školní kolo SOČ


Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.