ŠKOLENÍ V OBLASTI PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSVÍ


V rámci stanovené dlouhodobé strategie školy „Zvyšování kvality vzdělávání žáků zemědělských oborů s vazbou na zaměstnavatele“,  bylo ve spolupráci s firmou BV Technika, a. s. provedeno školení učitelů školy v oblasti využití nejnovějších technologií v zemědělské praxi. Školení bylo zaměřeno na zavedení a využití precizního zemědělství v praxi. Tématem bylo využití systému komunikace zemědělské techniky v systému ISOBUS s možností využití systému družicových navigačních systému a automatizace řízení traktorů. Naše škola disponuje nejmodernější zemědělskou technikou, na kterou budeme výše uvedené systémy aplikovat.