ŠKOLA REKVALIFIKUJE DOSPĚLÉ


11. března 2017 byl ukončen cyklus vzdělávání dospělých ve škole, který započal na začátku ledna letošního roku. V rámci spolupráce s firmou Dzivipen, o. p. s. se škole podařilo rekvalifikovat ve dvou vzdělávacích kurzech 28 uchazečů. Rekvalifikace se týkala kurzů obsluh vysokozdvižných motorových vozíků a údržby veřejné zeleně. Projekt byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu. Závěrem je potřeba říci, že na velkou část rekvalifikovaných již čekají zaměstnavatelé.