Seznamy přijatých uchazečů na učební obory


Soubory ke stažení: Zemědělec-farmář – zde, Zahradník – zde.
Uchazeči o studium učebního oboru 41-52-H/01 Zahradník, kteří nebyli ke studiu přijati, mohou být telefonicky vyrozuměni o dalším postupu v přijímacím řízení.