Rostliny a stres


Žáci 2. a 3. ročníku přírodovědného lycea se ve středu 7. února zúčastnili v rámci projektu „Učíme se navzájem“ přednášky „Rostliny a stres“. Lektorkou jim byla pracovnice katedry biochemie UP Olomouc RNDr. Martina Špundová, Ph.D. Žáci si také mohli vyzkoušet měření obsahu chlorofylu, přípravu extraktu chlorofylu a mnoho dalších zajímavých úkolů.