Program Recyklohraní a sběr hliníku


Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do programu  Recyklohraní. Cílem tohoto programu je rozšířit znalosti ohledně třídění a recyklace odpadů u žáků mateřských, základních i středních škol. K získávání nových znalostí a bodů přispívají i úkoly k vyhlašované k daném tématům. Programem je taktéž zajištěn zpětný odběr baterií a elektrozařízení. V tomto školním roce naše škola získala celkem v programu Recyklohraní 1 139 bodů zásluhou dvou studentek Elišky Havalové a Táni Svobodové ze třídy 3. L, které zpracovaly podklady k vyhlašovaným tématům a staraly se o sběr elektroodpadu, baterií a hliníku. Celkem bylo odevzdáno 18 kg elektroodpadu a 23 kg baterií. V prostorách školy probíhá také sběr hliníku. Tento odpad musí být tříděn a následně odevzdán do opavské sběrny RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o. Celkem bylo vytříděno a odevzdáno 39 kg hliníku.