Přijímací řízení 2017


Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2016/2017

  • Kritéria přijímacího řízení 2017  – zde.
  • Obecné informace přijímacího řízení pro uchazeče – zde.
  • Odkaz na ilustrační testy k přijímacím zkouškám – zde.