PŘEDVEDENÍ TECHNIKY CLAAS


18. 3. 2016 se žáci školy zúčastnili předvedení aktuálních novinek zemědělské techniky firmy CLAAS. Techniku si žáci mohli zároveň i vyzkoušet. Součástí akce byla odborná přednáška „Problematika ekonomiky provozu traktorů v praxi“ a „Možnosti využití elektronických systémů traktorů“, kterou přednesli prof. Ing. František Bauer, CSc. a doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Celou akci organizoval dlouholetý partner školy 1. Slezská strojní, a. s.