Poděkování za účast na Adventu


Všem návštěvníkům, ale zejména všem organizátorům, účinkujícím, vystavovatelům, sponzorům a dalším spolupracovníkům, kteří pomohli uspořádat 11. ročník akce „Advent na zemědělce“, děkujeme za návštěvu a za pomoc. Domníváme se, že to byla krásná aktivita, která předznamenala příchod adventního času do bílé Opavy. Všechny, kdo by chtěli vidět školu v serióznějším hávu, zveme 12. 12. 2018 v 15 hodin na Den otevřených dveří.

Více fotografií najdete – zde.