Poděkování za spolupráci na akci „Advent na zemědělce 2017


Poděkování patří všem spolupracovníkům, vystavovatelům, návštěvníkům a příznivcům této akce, která letos oslavila již 10. ročník své existence.

Školou prošlo cca 10 500 návštěvníků, nejvíce v pátek večer bylo ve škole současně přítomno 2 500 návštěvníků, bylo zde 8 soutěžních stolů, 150 vystavovatelů a prodejců, 20 tvůrčích dílniček pro děti, 6 expozic na témata Josefa Lady, 8 soutěžních vánočních stolů, ozdobeno bylo více než 500 adventních věnců, vystaveno 154 originálních 1 m vysokých soutěžních exponátů na téma vánoční svíčka od dětí MŠ a žáků ZŠ ze širokého okolí, 9 vystoupení měl školní pěvecký sbor i chemické divadlo a 6 bylo čtverylek v podání jezdeckého oddílu školy.  Program každého dne zakončily 10minutové ohňostroje s vánočními písněmi, zakončené písní Ave Maria.  Zvláštností byla výstava loutek, mobilní planetárium, 35 vystavených betlémů.
Ing. Arnošt Klein, ředitel školy
Fotografie z akce naleznete – zde.