Aktuality

Chemické terénní cvičení

Ve středu 25. 10. 2017 jsme se skupinkou studentů 3. ročníku oboru Chemik operátor zkoumali kvalitu vody na toku Hvozdnice. Studenti si vyzkoušeli práci v terénu, jako např. odběr vzorků a práci s přenosnými přístroji a veškeré pozorované hodnoty porovnali s hodnotami uvedenými ve vyhlášce.


HOKUSY POKUSY pro předškoláky

Třetím rokem pokračuje spolupráce naší školy s MŠ Olomoucká. Žáci 3. ročníku oboru Chemik operátor již 2x v měsíci říjnu navštívili tuto mateřskou školu s připravenými jednoduchými chemickými pokusy, které si malí předškoláčci sami vyzkoušeli. Mohli tak sledovat barevnou duhu v mléce nebo roztancované rozinky, odhalit tajné písmo a mnoho dalšího.


Přijímací řízení 2018

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019 – ke stažení – zde.


ZAHÁJENÍ KURZU VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ

Dne 6. 11. 2017 bude zahájen kurz obsluhy motorového vozíku pro veřejnost.  Výstupem je europrůzkaz na vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem a volantovým řízením do 5 tun. Kurz je akreditován MŠMT, absolventi zároveň obdrží osvědčení o rekvalifikaci. Cena kurzu je 5.500 Kč. Bližší informace najdete zde.
Zájemci se mohou hlásit u pana Mgr. Vlastimila Dluhoše, mobil: 736 765 518​​, e-mail: dluhos.vlastimil@seznam.cz

Terénní cvičení

Ve dnech 19. a 20. října se žáci 3. ročníku Přírodovědného lycea zúčastnili terénního cvičení v rámci realizace krajského environmentálního projektu „Učíme se navzájem“. Cílem této aktivity bylo osvojit si poznatky o monitoringu vody, půdy a ovzduší. Tyto poznatky pak předají žákům základních škol. Součásti výpravy byla také exkurze do úpravny pitné vody v Karlově, kde se mohli seznámit s procesem čištění povrchové vody a také s čištěním pískových filtrů.


Naučná dendrologická stezka

Ve středu 18. října 2017 se žáci 1. ročníku ZŠ Malé Hoštice zúčastnili environmentálního programu s názvem „Naučná dendrologická stezka“. Tento program si pro ně připravili žáci 3. ročníku studijního oboru Přírodovědné lyceum v rámci realizace projektu „Učíme se navzájem“. Prvňáčci se nejprve učili poznávat dřeviny podle plodů a listů, soutěžili ve sběru žaludů, připravovali podzimní koláž a své poznatky si nakonec mohli prověřit v dendrologickém testu.


Informace o projektu „Učíme se navzájem“

Projekt „Učíme se navzájem“ je krajský projekt zaměřený na „Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2017/2018“. Smyslem tohoto programu je maximálně zapojit žáky všech studijních oborů naší školy do předávání získaných vědomostí a dovedností z oblasti environmentálního vzdělávání žákům základních a mateřských škol. Pro tyto žáky je připravená řada vzdělávacích aktivit, exkurzí, environmentálních programů, přednášek a terénních cvičení. Na projektu budou spolupracovat žáci a pedagogové dvou základních škol a jedné mateřské školy.


ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

  • 7. 12. 2017 v 8:00 h písemná závěrečná zkouška
  • 8. 12. 2017 v 7:00 h praktická závěrečná zkouška
  • 15. 12. 2017 v 8:00 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat  zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.


Potravinová sbírka 2017


V zemědělství chybí lidé


Události v regionech Ostrava 4. 10. 2017


« Předchozí stránkaDalší stránka »