Aktuality

Ekologická škola Moravskoslezského kraje

Naše škola získala prestižní ocenění v soutěži „Ekologická škola Moravskoslezského kraje za školní rok 2017/2018. Ve středu 24. října 2018 jsme z rukou náměstkyně hejtmana pro zemědělství a životní prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje paní Jarmily Uvírové převzali referenční list „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“.  Ocenění jsme získali za mimořádné ekologické aktivity v oblasti úspor energií, organizace sběru hliníku napříč mateřskými, základními a středními školami a rozsáhlou projektovou činností v oblasti udržitelného rozvoje. Titul i finanční odměna je uznáním dlouhodobé koncepční práce naší školy v této oblasti.


ÚSPĚCHY V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách. Letos se jí zúčastnilo 12 žáků naší školy, kteří soutěžili v kategorii C, což jsou žáci 1.- 4. ročníků SŠ. Celkem bylo v této kategorii přihlášeno 11 734 žáků z celé ČR. Nejlepší žák naší školy, Jindřich Menzel z 2. L, patří mezi 5 % nejúspěšnějších řešitelů základního kola této soutěže. Na druhém a třetím místě se pak umístili Jan Valík ze 4. L a Jan Večerek z 1. C. Všem výhercům gratulujeme!


Mobilita žáků a učitelů školy ve Francii

Ve dnech 7. – 13. 10. 2018 proběhla mobilita žáků a učitelů  v partnerské škole EPL AGRO v Bar le Duc, která navazovala na mobilitu učitelů z prosince 2017. Jednalo se o dva dny cestování a 5 – ti denní pobyt s programem v partnerské škole. Za naši školu se zúčastnilo 5 žáků – dva z oboru Zemědělec – farmář a tři z oboru Agropodnikání + dva učitelé školy. Více o projektu najdete – zde.


Den stromů

V neděli 14. 10. 2018 se v sadech Svobody od 13 do 17 hodin uskutečnila tradiční akce Den stromů. Pěkné počasí přilákalo do parku mnoho návštěvníků. O příjemné prožití odpoledne se postaralo velké množství organizátorů z opavských základních i středních škol i z řad soukromníků. Naše škola přispěla k programu několika soutěžemi připravenými pro děti různého věku, ale i speciální hádankou pro dospělé. Akci připravily studentky 3. ročníku přírodovědného lycea Petra Benová, Vendula Jantová, Lucie Kubánková a Tereza Macháčková společně s Mgr. Lenkou Motykovou.


Noc vědců 2018

Dne 5. 10. 2018 žáci 3. ročníku oboru Chemik – operátor navštívili celorepublikovou vědecko-popularizační akci „Noc vědců 2018“ v budově PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Program probíhal od 18. hodiny večerní až do půlnoci. Žáci si prohlédli nespočet exponátů, laboratoří, vědeckých pokusů a robotů. Nechyběla ani historie vědy, lasery nebo také matematika. Nejvíce žáky zaujala výroba a následná ochutnávka „nechemické“ zmrzliny vyrobené pomocí kapalného dusíku, výroba bomb do koupele nebo také astronomické pozorování krásné noční oblohy ze střechy fakulty.


Exkurze na VŠB v Ostravě

Ve středu 3. října 2018 navštívili studenti 4. ročníku přírodovědného lycea katedru Enviromentálního inženýrství VŠB v Ostravě. V laboratořích si mohli vyzkoušet rozbor vzorku povrchové vody, roztřídění směsi různorodých látek, získali informace o invazních rostlinách, biomonitoringu vody, třídění pevných látek a  postupu při zpracování badatelských pokusů.


Potravinová sbírka 2018


Kritéria přijímacího řízení pro rok 2019

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2019/2020 – ke stažení zde.


Dny otevřených dveří


ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

07. 12. 2018 08:00 h písemná závěrečná zkouška
10. 12. 2018 12:30 h praktická závěrečná zkouška
18. 12. 2018 08:00 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.


« Předchozí stránkaDalší stránka »