Aktuality

OSVĚTIM 2019

Dne 4. října 2019 se 52 studentů naší školy zúčastnilo plánované exkurze v koncentračním táboře v Osvětimi. Zhlédli dvě komentované prohlídky – nejprve v Osvětimi (Auschwitz I) a poté v Březince (Auschwitz II – Birkenau). Nejen autentická atmosféra, skvělý výklad průvodců, ale i počasí ukázalo studentům život židovských a dalších vězňů v koncentračních táborech. Návštěva v Osvětimi měla pozitivní ohlas u studentů a obrovskou pochvalu studenti dostali od pana řidiče, který je chválil za včasný ranní příchod k autobusu a rovněž za velmi slušné chování během cesty. Účastníkům exkurze děkujeme za výbornou reprezentaci MSŠZe a VOŠ v Opavě.


Sbírka potravinové pomoci


Erasmus+ Agropuzzle 4

22. -27. 9. 2019 proběhlo první setkání projektu v Polsku v regionu Podlaśie. Naše škola vyslala 10 zástupců. Hlavním tématem bylo včelařství a pěstování aromatických a léčivých rostlin. Partnery projektu jsou také zemědělská škola z Francouzské Guayany, Agrární komora z Opola, zemědělská univerzita z Bukurešti, enviromentální organizace Natura Opava a Agentury pro rozvoj venkova z portugalské Covilhy a španělského Valladolidu.


Noc vědců na VŠB

27. září se členové chemického kroužku zúčastnili akce „Noc vědců“. Z mnoha institucí, které tuto akci pořádají, jsme si vybrali Vysokou školu báňskou v Ostravě. Hned u vchodu nás zaujala prezentace výzkumu na téma pronikání nanočástic do buněčných struktur rostlin a s tím související míra jejich poškození. Nejzajímavější část programu, vzhledem k zaměření kroužku, byla k vidění na Institutu environmentálních technologií. Prohlédli jsme si nejprve laboratoře ochrany ovzduší, kde se zkoumají možnosti sorpce nejrůznějších plynných látek znečišťující ovzduší. Dále jsme pokračovali do laboratoří heterogenní katalýzy, kde se zkoumají například možnosti využití UV světla při odbourávání látek znečišťující vody. Na závěr jsme navštívili laboratoř anaerobní digesce, kde se zabývají výzkumem produkce bioplynu z nejrůznějších biologických odpadů. Utvrdili jsme se v názoru, že jemný zápach sirovodíku, který čas od času lze cítit z naší školní chemické laboratoře, je opravdu svěží vánek oproti zdejšímu „odéru“.

 


Erasmus+ Agropractice 6

9. – 22. 9. 2019 vyučovala na naší škole paní farmářka Eleni Andronikidu z řecké Prevezy.  V rámci dvoutýdenní stáže odučila 34 hodin  v  odborných předmětech Cestovní ruch, Rozvoj venkova, Alternativní zemědělství, Pěstování rostlin, Enviromentální nauka a Technologické procesy. Podílela se také na výuce všeobecných předmětů jako je Dějepis, kde představila antickou kulturu a kořeny řecko – tureckých či makedonských vztahů a také Občanská nauka, kde mluvila o politickém systému Řecka. V odpoledních hodinách vedla přípravu říjnových stážistů praxe v Řecku, kde přednášela o logistice praxe, o tom jak sběr a zpracování oliv probíhá, o reáliích Řecka a základech řečtiny.


NABÍDKA ZAHRADNICKÝCH VÝPĚSTKŮ

Školní zahradnictví nabízí k prodeji zahradnické výpěstky, následovně:
  • Vřesy – 25 Kč
  • Calocephalus – 25 Kč
  • Levandule – 30 Kč
  • Dýně ozdobné od 8-20 Kč podle velikosti
Prodejní doba 7:00 – 13:00 hodin ve školním foliovníku u paní Šigutové.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Z důvodu malého počtu zájemců škola nebude pořádat Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Všem zájemcům, kteří byli přihlášeni do tohoto kurzu, nabízíme řešení přihlásit se a splnit podmínky Profesních kvalifikací. Po složení zkoušky z každé této kvalifikace škola vydá osvědčení a pokud zájemce složí 3 tyto zkoušky, nahradí tímto uvedený kurz. Bližší informace podá Mgr. Vlastimil Dluhoš tel. 776 566 896 nebo Ing. Jiří Kašný tel. 733 595 526.


PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ 2020

                Registrace do přípravného kurzu bude uzavřena 20. prosince 2019!

Ve školním roce 2019/2020 organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Cílem je seznámit studenty 9. ročníků základních škol s podobou přijímacích testů a v souladu s katalogem požadavků je co nejlépe na zkoušky připravit. Náplní kurzu je tedy také opakování učiva základní školy pod vedením našich zkušených pedagogů. Kurz má tři varianty, přičemž zájemce se může přihlásit buď na celý kurz (varianta 3), nebo jen na jednu jeho část (varianta 1 nebo 2).
Varianta 1 – 6 × 90 minut – Český jazyk – 500 Kč (Mgr. Jitka Feikusová)
Varianta 2 – 6 × 90 minut – Matematika – 500 Kč (Mgr. Radka Semerová)
Varianta 3 – 12 × 90 minut – Český jazyk + Matematika – 900 Kč.
Kurz se otevře při minimálním počtu 10 žáků ve skupině. Přípravný kurz bude probíhat vždy v úterý, a to v období od 7. 1. 2020 do 31. 3. 2020, v čase 15:30 – 17:00. Vyučovací předměty se budou v jednotlivých týdnech střídat – jedno úterý bude Český jazyk (90 minut), další úterý Matematika (90 minut).

Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o studium na všech typech středních škol. Došlé přihlášky budou řazeny dle data přijetí platby. Počet míst je omezen.
Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky – zde.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím kancelář školy (tel: 555 333 003).


Výběrové řízení na místo učitele praxe

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo učitele praxe v zemědělských oborech. Více informací v přiloženém souboru – zde.


Výběrové řízení školního statku

Ředitel Školního statku, Opava, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na místo: skladník a účetní zásob, zásobovač – více informací v přiloženém souboru – zde.


« Předchozí stránkaDalší stránka »