Aktuality

Pozvánka na celokrajskou konferenci EVVO

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace pořádá ve dnech 6. – 7. června 2019 celokrajskou konferenci EVVO pod názvem „Potraviny a péče o krajinu“. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof.  Ing. Ivo Vondrák, CSc., náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny.

Celokrajská konference EVVO je pořádána za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Vzdělávací program „Biotechnologie v potravinářství“ byl akreditován rozhodnutím MŠMT – 25245/2016-1-696 ze dne 8. 8. 2016. Přihlášení na konferenci je možné do 31. května 2019.

Pozvánka a program ke stažení – zde.
Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky zde nebo kliknutím na odkaz v pozvánce.


Vyhodnocení výtvarné soutěže – Den mláďat 2019

Letošní ročník výtvarné soutěže pro MŠ a 1. stupně ZŠ Opavska v rámci Dne mláďat byl věnován léčivým rostlinám pod názvem „Bylinky léčí nejen lidi, ale i zvířátka“. Do výtvarné soutěže zaslaly obrázky děti z osmnácti mateřských škol a ze sedmi základních škol. Celkem jsme vystavili rekordních 184 obrázků a do hlasování se zapojilo 1 532 návštěvníků. Svými hlasy přispěli k výhře autorům následujících obrázků. Děkujeme všem dětem za to, že nakreslily tolik krásných obrázků a paním učitelkám za to, že dokázaly děti namotivovat k této činnosti a že nám obrázky poslaly. Těšíme se na další spolupráci s vámi se všemi.

Výsledková listina – zde, seznam zúčastněných škol – zde, odkaz na všechny fotografie obrázků – zde.


PERIODICKÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ


Exkurze do Prahy

Dne 6. května 2019 studenti 1. ročníku přírodovědného lycea a další studenti naší školy zhlédli nejen krásy našeho hlavního města Prahy, ale hlavně navštívili ZOO zahradu v Troji, která nabízí unikátní exempláře fauny a flory. I když počasí nebylo příznivé a bylo velmi chladno všem účastníkům se exkurze líbila. Velké poděkování patří všem za jejich dochvilnost a skvělé reprezentování naší školy v Praze.

 


Přednáška o likvidaci odpadů

V rámci realizace krajského environmentálního projektu „Badatelství“ se žáci druhého a třetího ročníku přírodovědného lycea zúčastnili v úterý 30. dubna přednášky „Využití biotechnologických postupů při likvidaci odpadů“. Lektorkou této přednášky byla Ing. Janáková,  Ph.D. z katedry environmentálního inženýrství VŠB.


Oslava Dne Země

Dne 28. 4. 2019 pořádalo město Opava akci Oslava Dne Země. Této akce se zúčastnila i naše škola. Čtyři žákyně z třetího ročníku Přírodovědného lycea, pod vedením paní učitelky Ing. Pavelové, seznamovaly návštěvníky s dřevinami, které rostou ve školním parku.


Jízda zručnosti traktorem s přívěsem – regionální kolo

Dne 26. 4. 2019 se na naší škole  pořádal 3. ročník regionálního kola v jízdě traktorem s přívěsem pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj pod záštitou Zemědělského svazu ČR v rámci projektu „ Zemědělství žije!“.

Akce se zúčastnilo celkem 14 žáků (8 chlapců a 6 dívek) z 5 škol v rámci těchto krajů. Soutěžící kteří se umístili na prvních třech místech v kategorii chlapců a 1. místě v kategorii dívek, budou nominováni do Celostátního kola pořádaného 29. 5. 2019 Střední školou technickou a řemeslnou, Nový Bydžov p. o. v areálu ZS Sloveč, a. s., se sídlem v Městci Králové.

V letošním roce byla novinkou kategorie dívek, které měly dráhu usnadněnou o zrušení překážky „couvání do garáže“. Souboj byl náročný a soutěžící museli prokázat své řidičské umění na okruhu, který se skládal z 8 překážek. Soutěžní trasu nakonec zdolalo všech 14 soutěžících ať už bravurně, nebo s drobnými chybami.


Seznam přijatých uchazečů – maturitní obory


Seznam přijatých uchazečů – učební obory


Hodina moderní chemie

V úterý dne 9. 4. k nám opět po dvou letech zavítali zástupci VŠCHT Praha se svým popularizačním programem „Hodina moderní chemie“. Žáci 2. ročníku oboru Přírodovědné lyceum a 4. ročníku oboru Chemik – operátor tak měli možnost stát se na 2 hodiny forenzními analytiky a zkusili si např. zajistit latentní otisky prstů pomocí daktyloskopického prášku. Viděli obrovské množství experimentů, mezi kterými nechybělo zapalování střelného prachu, filmový kouř, magnetická levitace, luminiscence, modulace hlasu pomocí fluoridu sírového. Největším úspěchem ovšem byla série pokusů s kapalným dusíkem, díky kterému studenti VŠCHT vykouzlili na závěr pro naše žáky nefalšovanou chemickou smetanovou zmrzlinu. Děkujeme VŠCHT Praha a těšíme se na další spolupráci!


« Předchozí stránkaDalší stránka »