Aktuality

Program Recyklohraní a sběr hliníku

Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do programu  Recyklohraní. Cílem tohoto programu je rozšířit znalosti ohledně třídění a recyklace odpadů u žáků mateřských, základních i středních škol. K získávání nových znalostí a bodů přispívají i úkoly k vyhlašované k daném tématům. Programem je taktéž zajištěn zpětný odběr baterií a elektrozařízení. V tomto školním roce naše škola získala celkem v programu Recyklohraní 1 139 bodů zásluhou dvou studentek Elišky Havalové a Táni Svobodové ze třídy 3. L, které zpracovaly podklady k vyhlašovaným tématům a staraly se o sběr elektroodpadu, baterií a hliníku. Celkem bylo odevzdáno 18 kg elektroodpadu a 23 kg baterií. V prostorách školy probíhá také sběr hliníku. Tento odpad musí být tříděn a následně odevzdán do opavské sběrny RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o. Celkem bylo vytříděno a odevzdáno 39 kg hliníku.


Spolupráce s mateřskými školami

Studentky 3. ročníku přírodovědného lycea Eliška Havalová a Táňa Svobodová své znalosti o sběru hliníku uplatnily i ve výukových programech, které si připravili pro děti mateřských škol. Tyto programy předvedly v MŠ Edvarda Beneše, MŠ Vaničkova, MŠ Neumannova, MŠ Heydukova, MŠ Riegrova, MŠ Služovice, MŠ Hněvošice, MŠ Mostní, MŠ Vávrovice a také ve dvou základních školách – v Hněvošicích a Služovicích. V šesti školských zařízeních rovněž pomáhaly se tříděním hliníku. Celkem vytřídily 28,7 kg hliníku.


Hotel pro hmyz

Tříčlenné družstvo žáků 3. L ve složení Filip Kocián, Monika Stará a Miroslav Řezníček se zúčastnilo soutěže O nejoriginálnější hmyzí hotel, kterou vyhlásila ZOO Ostrava. Úkolem bylo vyrobit hmyzí hotel, postup při výrobě natočit a umístit na vhodné místo. Jejich snažení bylo oceněno 3. místem.


Celostátní kolo soutěže v Jízdě zručnosti traktorem 2017

Dne 22. 6. 2017 se naše škola zúčastnila celostátního kola soutěže v Jízdě zručnosti traktorem s přívěsem, které se konalo v Janovicích nad Úhlavou. Toto kolo pořádala SOU a SOŠ Sušice, ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky. Do tohoto kola byli zařazeni žáci, kteří se umístili na prvních příčkách v regionálních kolech.
Naší školu reprezentoval vítěz regionálního kola Moravskoslezského a Olomouckého kraje žák 4. ročníku oboru Agropodnikání  Lukáš Lokaj. Je nutno podotknout, že se konalo 8 regionálních kol, ve kterých soutěžilo celkem 150 žáků. Do celostátního kola se dostalo 23 nejlepších z celé České republiky. Naše želízko v ohni „a to doslova 🙂 34 oC ve stínu“ Lukáš Lokaj v silné konkurenci úžasně zabojoval a dokázal, že ví jak se má zacházet s traktorem a má jeho ovládání v malíčku a umístil se na vynikajícím 2. místě! Jsme rádi, že máme takové žáky, kteří chtějí ukázat a dokázat ostatním co umí a taky reprezentují naší školu.
Lukáši gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme štěstí i nadále.
Mgr. Kamil Ondrušák


UČITELÉ PRAXE JDOU S DOBOU

V rámci již tradiční spolupráce školy s partnery a zástupci zemědělského sektoru se učitelé praxe pravidelně účastní školení a předvádění nejmodernější techniky přímo ve firmách. Vždy se jedná o prezentaci nejmodernější techniky, kterou si v rámci akcí mohou i vyzkoušet. Výsledkem těchto aktivit je, že učitelé znají nejnovější trendy v technice a zemědělské výrobě. Pravidelně dochází i k tomu, že tato nejmodernější technika je škole zapůjčována k výuce žáků, včetně výukové dokumentace. V tomto týdnu jsme se například účastnili předvádění pícninářské techniky firmy CLAAS a samojízdných postřikovačů firmy AGRIFAC.


ERASMUS+ – FRUITFARMING – MOBILITA PORTUGALSKO

Na začátku června (6.-12. 6 .2017) proběhla poslední mobilita ovocnářského partnerského projektu Fruitfarming. Zúčastnilo se jí 5 studentů a 2 pedagogové naší školy. Měli jsme možnost si prohlédnou velké množství ovocných sadů, hlavně třešně, broskve a meruňky, ale také rarity jako byla rybízová či borůvková plantáž. Součástí mobility bylo prezentování projektu na mezinárodní konferenci AgriUrban v městečku Fundao a také účast na festivalu třešní. Na závěr jsme vyhodnotili s partnery z PT, RO a PL průběh projektu a dohodli se na pokračování společné spolupráce i v budoucnu. Více o projektu – zde.

 


EXKURZE V AGROFERTU A ČZU

20. 6. 2017 se vybraní žáci školy ve spolupráci s firmou NAVOS, a. s. zúčastnili návštěvy firmy AGROFERT, a. s.  a  ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY v Praze.  Akce byla koncipována a připravena v rámci úzké spolupráce s partneren Navos, a. s.,  kdy naše škola byla zapojena do programu páteřních škol firmy Agrofert. Žáci se měli možnost seznámit s pozicí, strukturou, významem a působením výše uvedených firem v agrárním sektoru. Součástí návštěvy bylo představení ČZU v Praze. Žáci se mohli seznámit s činností fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Po úvodní debatě s proděkanem nám byly představeny experimentální a demonstrační pozemky pro pěstování plodin, stáje, skleníky a okrasné zahradnické výsadby v libosadu.
Po celou dobu návštěvy nám byli k dispozici vedoucí personální zaměstnanci výše uvedených firem, vedoucí pedagogové a studenti ČZU, kteří žákům přiblížili i studentský život na univerzitě. Zúčastnění žáci a pedagogové naší školy byli návštěvou nadšeni. Rádi, alespoň touto cestou, děkujeme partnerům za perfektně provedenou a poznatky nabitou exkurzi. Další fotografie – zde.


Těšínský grunt 2017

V pátek 16. 6. 2017 se žáci 2. ročníku oboru Zemědělec-farmář zúčastnili v rámci akce „Těšínský grunt 2017“ odborné znalostní soutěže středních zemědělských škol Moravskoslezského kraje. Tato soutěž se skládala ze tří částí. Prvním úkolem byla netradiční jízda zručnosti, při které jeden žák řídil traktorovou sekačku se zavázanýma očima a druhý žák jej navigoval. V této sestavě museli soutěžící zdolat průjezd trasou mezi kužely. Druhým úkolem bylo provést demontáž a následnou montáž kola traktorového přívěsu. Posledním úkolem bylo poznat strojní součásti a pomůcky z oboru rostlinného, mechanizačního, opravárenského a chovatelského. Zástupci naší školy se umístili na krásném 3. místě. Je nutné podotknout, že náš tým se jako jediný skládal ze dvou děvčat a jednoho chlapce. Jmenovitě Nicoly Kyliánové, Nely Vlhové a Milana Kolenčíka. Přičemž Nela Vlhová byla vyhodnocena, jako nejlepší ze všech soutěžících při poznávací soutěži. Více fotografií – zde.
Mgr. Kamil Ondrušák

 


Návštěva včelařského centra v Chlebovicích

Dne 24. 5. a 31. 5. 2017 se žáci základních škol z Mladecka a Brumovic podívali v rámci projektu „Včelařská akademie“ do včelařského centra v Chlebovicích. Zde je umístěno muzeum, které mapuje vývoj včelařství na našem území a rovněž je zde výukové centrum. Žáci se mohli seznámit s životem včel, jak prostřednictvím filmové produkce, tak bezprostředním vstupem do včelína a ukázkou úlů. Také se naučili využívat včelí produkty – proběhlo zde cvičení výroby svíček z pravého vosku a také základy výroby medoviny. Veškeré nabyté znalosti pak zúročili ve vědomostních soutěžích, za které dostávali jako odměny perníkové sladkosti. Více o projektu – zde.


HLAVNICKÁ ŘEPKA

25. 5. 2017 se vybraní žáci školy měli možnost účastnit polního dne, který byl zaměřen na problematiku pěstování řepky ozimé v regionu. Součástí polního dne bylo představení odrůdové skladby pokusných pěstebních porostů s komentovanou prohlídkou. Žáci školy se akce účastnili na pozvání firmy Navos, a. s., se kterou škola úzce spolupracuje při vzdělávání žáků.


« Předchozí stránkaDalší stránka »