Aktuality

Exkurze do čistírny odpadních vod

V pondělí 30. 10. 2017 se studenti 1. ročníku oboru Chemik operátor zúčasnili odborné exkurze v opavské čistírně odpadních vod. Odborný garant této exkurze, Ing. Palová, studentům ukázala veškeré nezbytné kroky při čištění odpadní vody a studenti si tak mohli zopakovat a utvrdit teoretické informace získané v předmětu Odborná technologie.


výběrového řízení na místo asistenta pedagoga

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo asistenta pedagoga – více informací zde.


PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST V POTRAVINOVÉ SBÍRCE 2017

Naše škola se zapojila do potravinové sbírky 2017, za aktivní účast jsme obdrželi děkovný dopis a certifikát o účasti na sbírce. Všem, kteří se do sbírky zapojili, jménem vedení školy děkujeme a věříme, že v příštím ročníku budeme stejně vstřícní a štědří.


Osvětim

V pondělí 30. října se studenti naší školy podívali do koncentračních táborů v Osvětimi. Autentické, deprimující a tíživé zážitky byly okořeněny také velmi deštivě sněhovým počasím. Jedinečnou atmosféru doplňovali průvodci, kteří velmi pravdivě líčily zážitky, které byly podloženy informacemi od účastníků koncentračních táborů.


Chemické terénní cvičení

Ve středu 25. 10. 2017 jsme se skupinkou studentů 3. ročníku oboru Chemik operátor zkoumali kvalitu vody na toku Hvozdnice. Studenti si vyzkoušeli práci v terénu, jako např. odběr vzorků a práci s přenosnými přístroji a veškeré pozorované hodnoty porovnali s hodnotami uvedenými ve vyhlášce.


HOKUSY POKUSY pro předškoláky

Třetím rokem pokračuje spolupráce naší školy s MŠ Olomoucká. Žáci 3. ročníku oboru Chemik operátor již 2x v měsíci říjnu navštívili tuto mateřskou školu s připravenými jednoduchými chemickými pokusy, které si malí předškoláčci sami vyzkoušeli. Mohli tak sledovat barevnou duhu v mléce nebo roztancované rozinky, odhalit tajné písmo a mnoho dalšího.


Přijímací řízení 2018

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019 – ke stažení – zde.


ZAHÁJENÍ KURZU VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ

Dne 6. 11. 2017 bude zahájen kurz obsluhy motorového vozíku pro veřejnost.  Výstupem je europrůzkaz na vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem a volantovým řízením do 5 tun. Kurz je akreditován MŠMT, absolventi zároveň obdrží osvědčení o rekvalifikaci. Cena kurzu je 5.500 Kč. Bližší informace najdete zde.
Zájemci se mohou hlásit u pana Mgr. Vlastimila Dluhoše, mobil: 736 765 518​​, e-mail: dluhos.vlastimil@seznam.cz

Terénní cvičení

Ve dnech 19. a 20. října se žáci 3. ročníku Přírodovědného lycea zúčastnili terénního cvičení v rámci realizace krajského environmentálního projektu „Učíme se navzájem“. Cílem této aktivity bylo osvojit si poznatky o monitoringu vody, půdy a ovzduší. Tyto poznatky pak předají žákům základních škol. Součásti výpravy byla také exkurze do úpravny pitné vody v Karlově, kde se mohli seznámit s procesem čištění povrchové vody a také s čištěním pískových filtrů.


Naučná dendrologická stezka

Ve středu 18. října 2017 se žáci 1. ročníku ZŠ Malé Hoštice zúčastnili environmentálního programu s názvem „Naučná dendrologická stezka“. Tento program si pro ně připravili žáci 3. ročníku studijního oboru Přírodovědné lyceum v rámci realizace projektu „Učíme se navzájem“. Prvňáčci se nejprve učili poznávat dřeviny podle plodů a listů, soutěžili ve sběru žaludů, připravovali podzimní koláž a své poznatky si nakonec mohli prověřit v dendrologickém testu.


« Předchozí stránkaDalší stránka »