Aktuality

ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2019

Den Čas Zkouška
 6. 9. 2019            8:00 h písemná závěrečná zkouška
 9. 9. 2019          13:00 h praktická závěrečná zkouška
16. 9. 2019            7:45 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc
před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat
na sekretariát školy.


informace z konference EVVO

Ve dnech 6. a 7. 6. 2019 se uskutečnila na naší škole celokrajská konference EVVO „Potraviny a péče o krajinu“, konaná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczného.  Konference se zúčastnilo 71 přihlášených zástupců základních a středních škol Moravskoslezského kraje a ze zpětné vazby vyplývá, že konferenci hodnotili jako vynikající. Takové hodnocení obdržela z evaluačních dotazníků, mnoha mailů a telefonátů část 7 přednášek, představení 4 výrobců regionálních potravin, prohlídka krásného areálu školy se vzdělávacími expozicemi, večerní společensko-pracovní blok i následných 5 exkurzí ve 2. dni konference. Jsme velmi rádi, že se nám společným úsilím podařilo připravit takto přínosnou aktivitu a děkujeme všem, kdož se na přípravě konference spolu s námi podíleli.
Více fotografií – zde.


Žáci učí děti

V průběhu školního roku se žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku přírodovědného lycea a žáci třetího ročníku oboru  chemik-operátor podíleli na realizaci projektu Místní akční skupiny Opava s názvem „Žáci učí děti“. Cílem tohoto projektu bylo vzdělávání dětí mateřských škol v oblasti polytechnické. Přírodovědné vzdělávání bylo realizováno ve třech mateřských školách, v MŠ Eliška v Opavě, MŠ Vávrovice a MŠ Hradec nad Moravicí. V každé z mateřských škol byly realizovány následující témata: Třídíme hliník, Poznáváme stromy podle listů a plodů, Svět pod mikroskopem, Svět pod lupou, Víte co pijete?, Stromy a jejich květy a Vodní hmyz. Chemické vzdělávání proběhlo v MŠ Srdíčko v Opavě, MŠ Otice a MŠ Olomoucká v Opavě. V těchto mateřských školách byly realizovány programy: Chemické sklo a OOPP, Chemické divadlo, Chemické reakce, Dělení látek, Efektní chemické pokusy a Acidobazické reakce.


VELKÝ VÝPRODEJ ROSTLIN

Od pondělí 3. 6. 2019 bude ve školním fóliovníku probíhat výprodej sezonních rostlin. Pokud máte zájem přijďte nás navštívit mezi 7:30 a 13:30 hodinou.


2. kolo přijímacího řízení VOŠ

Informace pro 2. kolo přijímacího řízení na vyšší odborné škole – zde.


Upozornění na změnu telefonního spojení

V pátek 31. května 2019 od 14:00 h do pondělí 3. června 2019 7:00 h bude mimo provoz telefonické spojení z důvodů změny telefonních čísel. Nová telefonní čísla najdete – zde.


Seznam přijatých uchazečů na odvolání


Školní prodej rostlin


Pozvánka na celokrajskou konferenci EVVO

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace pořádá ve dnech 6. – 7. června 2019 celokrajskou konferenci EVVO pod názvem „Potraviny a péče o krajinu“. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof.  Ing. Ivo Vondrák, CSc., náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny.

Celokrajská konference EVVO je pořádána za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Vzdělávací program „Biotechnologie v potravinářství“ byl akreditován rozhodnutím MŠMT – 25245/2016-1-696 ze dne 8. 8. 2016. Přihlášení na konferenci je možné do 31. května 2019.

Pozvánka a program ke stažení – zde.
Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky zde nebo kliknutím na odkaz v pozvánce.


Vyhodnocení výtvarné soutěže – Den mláďat 2019

Letošní ročník výtvarné soutěže pro MŠ a 1. stupně ZŠ Opavska v rámci Dne mláďat byl věnován léčivým rostlinám pod názvem „Bylinky léčí nejen lidi, ale i zvířátka“. Do výtvarné soutěže zaslaly obrázky děti z osmnácti mateřských škol a ze sedmi základních škol. Celkem jsme vystavili rekordních 184 obrázků a do hlasování se zapojilo 1 532 návštěvníků. Svými hlasy přispěli k výhře autorům následujících obrázků. Děkujeme všem dětem za to, že nakreslily tolik krásných obrázků a paním učitelkám za to, že dokázaly děti namotivovat k této činnosti a že nám obrázky poslaly. Těšíme se na další spolupráci s vámi se všemi.

Výsledková listina – zde, seznam zúčastněných škol – zde, odkaz na všechny fotografie obrázků – zde.


« Předchozí stránkaDalší stránka »