Aktuality

Další postup v přijímacím řízení na školu – rady a informace

Postup při přijímacím řízení do maturitních oborů ke stažení – zde.


Seznamy přijatých uchazečů o studium – maturitní obory


Důležitá informace k přijímacím zkouškám

Žáci, kteří se 8. června 2020 zúčastní přijímacích zkoušek, jsou dle současné legislativy v souvislosti s koronavirovou pandemií povinni donést „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem. Toto prohlášení odevzdají u prezence při vstupu do budovy. Čestné prohlášení je na straně č. 7 přiloženého materiálu k ochraně zdraví a navazuje na informaci z pozvánky – zde.


Organizace prázdninové praxe

Informace k prázdninové praxi v přiloženém souboru  – zde.


2. kolo přijímacího řízení – obor Zahradník


Konzultace a třídnické hodiny

V souladu s aktualizovaným harmonogramem uvolňování opatření ve školství ke dni
8. 6. 2020 sdělujeme, že:
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace organizuje konání konzultací v rámci třídnických hodin. Individuálně dle tříd s dodržením aktuálních epidemiologických a hygienických opatření proběhnou na škole v období od
8. do 12. června 2020. Bližší informace žákům jsou v příloze – zde.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy


Postup školy při přijímacím řízení do maturitních oborů

Sdělení MŠMT k jednotným přijímacím zkouškám – zde.
Postup školy při přijímacím řízení do maturitních oborů – zde.


2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor Zahradník, ke stažení – zde.


Další vynikající výsledky žáků školy ve středoškolské odborné činnosti

V letošním ročníku středoškolské odborné činnosti dosáhli žáci školy vynikajících výsledků. 5 žáků školy se zúčastnilo krajské přehlídky této prestižní soutěže v 5 různých kategoriích, přičemž jedna žákyně naší školy obsadila 1. místo, dvě 2. místo a jedna 3. místo a jedna 4. místo. Úspěch je o to cennější, že v letošním ročníku probíhala soutěž  období koronavirové pandemie  s využitím on-line obhajob, což na žáky kladlo další velké nároky na přípravu a realizace.

O úspěchy naší školy se přičinili:
 • Julie Jarošová s prací  „Odchov zejozobů afrických v ZOO Zlín a zámku Lešná“
  – 2. místo  v kategorii 04 „Biologie“ licitace o postup do celostátního kola
 • Marie Graclíková s prací „Měření vlastností různých odrůd domácích moštovaných jablek“
  – 1. místo v kategorii 07 „Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství“, postup do celostátního kola
 • Kateřina Jarošová s prací „Monitoring výskytu jmelí podél řeky Moravice“
  – 4. místo v kategorii 08 „Ochrana a tvorba životního prostředí“
 • Terezie Hahnová s prací „Tvorba herbáře se zaměřením na vybrané biotopy České a Slovenské republiky“
  – 2. místo v kategorii 12 „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“
 • Nikol Baierová s prací „Seznámení dětí mateřských škol se základy chemie“
  – 3. místo v kategorii 14 „Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“
Opět blahopřejeme k úspěchům a děkujeme za výtečnou reprezentaci školy

Výsledková listina ke stažení – zde.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy


Nová informace pro nepřijaté uchazeče o studium

V návaznosti na ustanovení § 65 odst. 4 (vyhl. č. 232/2020 Sb.) vydané 7. 5. 2020 vyjadřuje uchazeč svou vůli být přijat na základě nového rozhodnutí formou žádosti. To znamená, že každý uchazeč, který nebyl na  Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu Opava, příspěvková organizace   přijat a stále má o studium na naší škole zájem, musí poslat žádost o nové rozhodnutí. Nepřijatým uchazečům jsme dopis s vyrozuměním odeslali.

Žádost se podává do tří pracovních dnů od seznámení s touto skutečností. Lze ji přinést osobně v pracovní dny od 8 do 12 hod. na sekretariát školy, poslat poštou nebo podepsanou naskenovat a odeslat e-mailem. 

Potřebujete-li poradit, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech:
555 333 001 nebo 736 765 533.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy


« Předchozí stránkaDalší stránka »