Aktuality

Adventní Wroclaw

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se naši studenti vydali prozkoumávat nejen adventní čas, ale i faunu a floru v polské Wroclawi. Po více než tříhodinové cestě autobusem jsme nejdříve byli nadšeni zoologickou zahradou s afrikáriem a oceanáriem. Následovala prohlídka Tumského ostrova se starobylou katedrálou Svatého Jana Křtitele. Rovněž jsme se prošli podél břehů řeky Odry a nakonec jsme se pohltili tou pravou vánoční atmosférou starobylých trhů, kde na nás čekalo nesčetné množství všemožných lahůdek. Velký dík patří našim studentům za jejich dochvilnost a skvělou reprezentaci naši školy.


EKOENERGIE 19 – Chytrý region

Dne 27. listopadu 2019 na Střední škole teleinformatiky, Ostrava proběhlo finále soutěže žáků základních a středních škol projektu EKOENERGIE 19 – Chytrý region. Naší školu na této akci zastupovaly žákyně Natálie Adamcová a Markéta Válková, které navštěvují čtvrtý ročník Přírodovědného lycea. Tyto žákyně se zúčastnily soutěže s prací pod názvem „Využití odpadů“.


12. ročník „Adventu na zemědělské škole“ skončil

Děkujeme všem spoluorganizátorům a návštěvníkům naší již tradiční akce „Advent na zemědělské škole“ za spolupráci a za návštěvu. Celkem se naší výstavy zúčastnilo přes 9 000 lidí. Snažili jsme se připravit co nejpestřejší program pro malé i větší. Snad se Vám naše předadventní výstava líbila. Přejeme všem krásné a klidné prožití adventního času. Více fotografií – zde.


ÚSPĚCHY V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Základního kola Logické olympiády, tedy soutěže pořádané Mensou České republiky se letos zúčastnilo 29 žáků naší školy. Ti soutěžili v kategorii C, což jsou žáci 1.- 4. ročníků SŠ. Celkem bylo v této kategorii přihlášeno 13 412 žáků z celé ČR. Nejlepší řešitelem logických úloh a vítězem v rámci naší školy se stal žák 2. L Dominik Jašurek.  Na druhém a třetím místě se pak umístili Filip Hoblík z 1. C a Klára Gebauerová z 2. C. Všem výhercům gratulujeme!


XII. ADVENT NA ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE


Informace ke stávce 6. 11. 2019

Vzhledem k situaci, že se velká část zaměstnanců školy dne 6. 11. 2019 připojí k jednodenní stávce vyhlášené ČMOS pracovníků ve školství, bude v daný den omezený provoz školy a výuka jednotlivých tříd bude zkrácena na maximálně 4 hodiny. Konkrétní rozpis výuky je uveden ve škole a na webových stránkách školy www.zemedelka-opava.cz v programu Bakalář.
Třídní schůzky se uskuteční v dlouhodbě plánovaném termínu, tj. středa 6. 11. 2019 od 16 hod. v budově školy, Purkyňova 12, Opava. Rozpis tříd a vyučujících bude k dispozici ve vestibulu školy v přízemí.


1. termín Dne otevřených dveří

V pondělí 11. listopadu 2019 se uskuteční 1. termín Dne otevřených dveří. V 16:00 h bude zahájení a představení školy v aule. Přibližně od 16:30 se zájemci přesunou  do odborných učeben,  kde bude probíhat interaktivní ukázka jednotlivých oborů.  Rovněž bude možnost si vyzkoušet, co daný obor obnáší (ukázky, pokusy, jízda v traktoru, ochutnávky, aranžování atd.).  Asi od 17:00 bude probíhat prohlídka školy, tříd, drobnochovu, domova mládeže.


Hubertova jízda v Mikolajicích

V sobotu 19. 10. 2019 vyrazil jezdecký kroužek školy na Hubertovu jízdu v Mikolajicích. Natálie Kokešová na koni Piere Cardin se zhostila role lišky a Kateřina Šmalcová s Ankarou vedla lot přibližně padesáti jezdců a jedenácti vozů jako master.  Cesta vedla z Mikolajic do Štáblovského Mlýnku a zpět. Dozor nad našimi jezdkyněmi převzala po dobu vyjížďky instruktorka Lenka Fuksíková na nejmladší klisně naší stáje Ornelle Tiffany.  Mladší členky kroužku přijely pomáhat s koňmi a také se podívat jak takováto slavnostní událost na ukončení jezdecké sezóny vypadá a probíhá. Především závěrečné halali – hon na lišku bylo pro všechny velkým zážitkem. Den se zakončil večerním hubertovským soudem v Mikolajicích.


Veřejný parkurový trénink Hradec nad Moravicí

V sobotu 5. 10. 2019 se členové našeho jezdeckého kroužku zúčastnili veřejného parkurového tréninku v areálu JK Romer Hradec nad Moravicí. Pod dozorem všech tří instruktorek si Kateřina Šmalcová s Ankarou a Natálie Kokešová s Piere Cardinem přeskákaly každá dva parkury různé obtížnosti. Mladší členky kroužku přijely jezdkyně povzbudit a pomoci s koňmi,  při té příležitosti se zde seznámily s pravidly a chováním na oficiálních jezdeckých akcích. Všichni si užili den s koňmi a domů odjeli s nově nabitými zkušenostmi.


Třídní schůzky


« Předchozí stránkaDalší stránka »