Oslava Dne Země


Dne 22. 4. 2018 pořádalo město Opava akci Oslava Dne Země. Této akce se zúčastnila i naše škola. 3 žákyně z 2. A třídy pod vedením paní učitelky Ing. Pavelové, seznamovaly návštěvníky s dřevinami, které rostou ve školním parku.