ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK


  • 7. 12. 2017 v 8:00 h písemná závěrečná zkouška
  • 8. 12. 2017 v 7:00 h praktická závěrečná zkouška
  • 15. 12. 2017 v 8:00 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat  zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.