ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK


07. 12. 2018 08:00 h písemná závěrečná zkouška
10. 12. 2018 12:30 h praktická závěrečná zkouška
18. 12. 2018 08:00 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.