ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK


Datum Čas Opravná zkouška
       7. 9. 2018           8:00 h     písemná závěrečná zkouška
     10. 9. 2018         12:30 h     praktická závěrečná zkouška
     17. 9. 2018           8:00 h     ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.