Odborná přednáška


Ve středu 15. listopadu se žáci 1., 2. a 4. ročníku přírodovědného lycea seznámili s problematikou genetiky lidské populace formou přednášky, kterou si pro ně připravil pracovník UP Olomouc RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.