Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pro evropský trh práce 

 

 

 

 

 

Popis projektu:
Projekt je realizován za podpory Evropské unie v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Naše škola je partnerem projektu spolupráce tří zemí – Francie (region Grand Est), Polska (region Wojewodztwo Lubelskie) a České republiky (Moravskoslezský kraj).

Cílem projektu je zapojit žáky a učně v oblasti praktického vzdělávání formou mobilit realizovaných u jedné z partnerských škol stejného odborného zaměření v každé ze zúčastněných zemí.

 

1.  mobilita učitelů Francie – Bar le Duc

Ve dnech 5. – 7. 12. 2017 proběhla 1. mobilita učitelů v partnerské školy EPL AGRO ve francouzském městě Bar le Duc. Cílem mobility bylo seznámení se vzdělávacím programem školy, vybavením a zařízením školy. Uskutečnily se návštěvy odborných pracovišť – provozu na zpracování masa, , školní farmy, stájí a jezdecké školy ve městě Verdun, minipivovaru, regionální prodejny lokálních výrobců zemědělských produktů…

Následující aktivitou projektu bude v únoru 2018 mobilita zahraničních učitelů v Moravskoslezském kraji.

 

2.  mobilita učitelů z Francie  – Opava

Ve dnech 13. – 15. 2. 2018 proběhla 2. mobilita učitelů v partnerské škole v Opavě. Za francouzskou školu se zúčastnili 4 učitelé. Cílem mobility bylo seznámení se  vzdělávacím programem naší školy, vybavením a zařízením školy. Uskutečnily se návštěvy odborných pracovišť – školního statku, drobnochovu,  nových fóliovníků, mechanizačních hal, prodejny  a specializovaných laboratoří.

Hlavními body programu byly návštěvy našich partnerů z oblasti zemědělství, proběhly exkurze v ZD Kylešovice a ZD Uhlířov včetně ukázky jejich nových bioplynových stanic, navštívili jsme soukromou farmu Grim a jejich muzeum, součástí programu byla také návštěva hřebčína v Albertovci.

S Opavou a naším regionem se měli partneři možnost seznámit během prohlídky centra Opavy, následnou návštěvou Slezského muzea, ve čtvrtek  jsme uskutečnili návštěvu Dolních Vítkovic včetně některých expozic.

Ve dnech 4. – 5. 6. 2018 proběhlo v Moravskoslezském kraji setkání regionálních koordinátorů v rámci projektu CIVEEL – více zde.

 


ZPĚT NA PROJEKTY