Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pro evropský trh práce 

 

 

 

 

 

Popis projektu:
Projekt je realizován za podpory Evropské unie v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Naše škola je partnerem projektu spolupráce tří zemí – Francie (region Grand Est), Polska (region Wojewodztwo Lubelskie) a České republiky (Moravskoslezský kraj).

Cílem projektu je zapojit žáky a učně v oblasti praktického vzdělávání formou mobilit realizovaných u jedné z partnerských škol stejného odborného zaměření v každé ze zúčastněných zemí.

 

1.  Mobilita učitelů Francie – Bar le Duc

Ve dnech 5. – 7.12. 2017 proběhla 1. mobilita učitelů v partnerské školy EPL AGRO ve francouzském městě Bar le Duc. Cílem mobility bylo seznámení se vzdělávacím programem školy, vybavením a zařízením školy. Uskutečnily se návštěvy odborných pracovišť – provozu na zpracování masa, , školní farmy, stájí a jezdecké školy ve městě Verdun, minipivovaru, regionální prodejny lokálních výrobců zemědělských produktů…

Následující aktivitou projektu bude v únoru 2018 mobilita zahraničních učitelů v Moravskoslezském kraji.


ZPĚT NA PROJEKTY