AGROPUZZLE III.



EU NEZODPOVÍDÁ ZA OBSAH WEBU

Podpořen EU v rámci programu Erasmus+ KA2 in VET
Reg.nr. projektu: 2016-1-CZ01-KA202-023864
Budget: celkový – 121.820.00 eur, pro MSŠZe a VOŠ Opava – 25.225.00 eur
Koordinátor :   MSŠZe a VOŠ Opava,p.o.  CZ

Partneři:
Izba Rolnicza w Opolu – PL
RU.DE – Rural Development Agency – PT
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI – RO
UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV – BG
Natura Opava – Czech Republic – CZ
Asociación Escuela de Negocios del Pirineo – ES


Popis projektu:
Projekt Agropuzzle3 je pokračováním dvou předchozích úspěšných projektů v oboru farmaření. Tento projekt je zaměřen na malé rodinné farmy s příběhem a umožňuje porovnání s velkým podnikem napříč obory rozvoj venkova, agropodnikání, management zemědělství a environmentální vzdělávání. Cílem projektu je výměna zkušeností, navýšení praktických dovedností v oboru, profesní rozvoj a růst účastníků, kteří navštíví a společně budou pracovat ve vybraných místech lokálních farem –  ukázkách dobré praxe v oboru všech 6 zemí a následně tyto informace/ zkušenosti předají místní komunitě prostřednictvím časopisu, který bude hlavním výstupem projektu.

Projekt je zaměřen na podporu zemědělství, které vnímáme jako zanedbávanou oblast, přestože zajišťuje primární potřeby nás všech. Snažíme se předat dalším generacím, jak dělat řemeslo s láskou a kvalitně a jak ho předat dalším generacím v dobrém stavu. Je příležitostí naučit se novým trendům a inovacím v rámci Evropské unie a porovnat je s vlastní zkušeností farmáře. Jde nám o rozvíjení venkovských komunit, o rozvoj regionů partnerských organizací a v neposlední řadě také o síťování  a evropskou spolupráci.

Součástí projektu jsou kromě mezinárodních mobilit také místní aktivity organizací z ČR a PL zaměřené na doplňkové farmářské činnosti v období vánoc a velikonoc.


Harmonogram mobilit:
12/2016               local activity – christmas workshop         25.-26.11.2016
02/2017               mobility CZ                                                   19.-24.02.2017
03/2017               local activity – easter workshop
09/2017               mobility ES
12/2018               local activity – christmas workshop
03/2018               mobility PT
03/2018               local activity – easter workshop
04/2018               mobility BG
06/2018               mobility RO

 

Mobility CZ  – popis navštívených farem, Marek Fešar, 4. A – zde. Elektronický časopis projektu ke stažení, první číslo – zde, druhé číslo – zde,  třetí číslo – zde.   

Opavský přírodovědný zpravodaj – leden 2017,  ke stažení – zde.

MOBILITA PORTUGALSKO – PROJEKT AGROPUZZLE 3. – PROGRAM ERASMUS+ KA2 IN VET

11. – 18. 3. 2018 se 5 zástupců naší školy zúčastnilo 3. mezinárodního setkání v portugalské Covilze, hostitelskou organizací byla Agentura pro rozvoj venkova RU.DE. Zahraniční stáž podpořila EU v rámci programu Erasmus+. Spolu s námi tam byli zástupci z BG, RO, PL, ES a také Natury Opava. V tomto projektu je naše škola koordinující organizací. Součástí programu byly exkurze do zemědělských farem, kooperativ, agroturistických center, které jsou příkladem dobré praxe Portugalska. Cestou zpět jsme si prohlédli také Lisabon.
Mgr. Radmila Šrajerová

Mobility PT – popis navštívených farem, Bára Dostálová, 1. L, Petra Nedvídková, 2. L – zde.  Popis navštívených farem od Kamila Kramného – včelař, zástupce Natura Opava – zde.
Portugalsko – Bára Dostálová – zde, Program mobility – zde.


MOBILITA BULHARSKO – PROJEKT AGROPUZZLE 3. – PROGRAM ERASMUS+

Setkání  v bulharské partnerské univerzitě proběhlo ve dnech 21. – 29. dubna 2018. Za zemědělku se zúčastnilo 6 osob. Zemědělská univerzita v Ruse pro nás připravila bohatý program zaměřený především na ukázky dobré praxe v oboru živočišné výroby – chov skotu, ovcí, koz, buvolů, včel, výzkumný chovatelský ústav v oblasti Troyan. Prohlédli jsme si také univerzitu a ovocné školky. Další a poslední projektové setkání proběhne koncem května v Rumunsku, v Bukurešti a  následně v Transylvánii.

Popisy mobility od studentů ke stažení:  Martin Rakowski – zde, Matěj Zdrálek – zde, Tereza Benešová a Magda Tvarůžková – zde,  MagazineAgropuzzle3 – zde.


ZPĚT NA PROJEKTY