Projekty
Mezinárodní projekty

  • Comenius Partnerství TriNatural – COM-MP-2008-008
   2008 – 2010 – spolupráce CZ, PL, SK v oblasti ochrany přírody a chráněných  přírodních oblastí  – více zde.
  • Comenius Partnerství Norden-Süden – COM-MP-2012-275
   2012 – 2014 spolupráce CZ, PL, SK v oblasti ochrany přírody, sportu a etnografie – více zde.
  • Comenius Assistant – COM-HI-2010-0532010 – asistent pro výuku angličtiny, který přicestoval z Rumunska – Daniel Bolog, asistoval také ve výuce TV a organizoval diskuzní kluby.
  • Leonardo Partnerství – Agropuzzle – LdV/PS/P1/134013 201
   2010 – 2012 spolupráce CZ, PL, SK, FR, GR – ukázky dobré praxe v agroturistice propojené s památkami Unesco a oblastmi Natura 2000 – více zde.
  • Leonardo Partnerství – Agropuzzle II. – CZ/13/LLP-LdV/PS/134007
   2013 – 2015 -spolupráce CZ, PL, SK, PT, HR, RO – ukázky dobré praxe v agroturistice se zaměřením na ovocnářství, rozvoj venkova, místní produkty a včelařství. Projekt je zaměřen především na studenty VOŠ a cílový obor je zemědělství – více zde.
  • Leonardo Partnerství – Agropuzzle III.  2016-1-CZ01-KA202-023864 – Projekt je pokračováním dvou předchozích úspěšných projektů v oboru farmaření – více zde.
  • Leonardo Mobility IVT – Agropractice – CZ/12/LLP-LdV/IVT/134060
   2012 – odborná praxe ve Španělsku – Granada – Biofarmaření – 2 týdny  v září, 15 + 32 os. – více zde.
  • Leonardo Mobility IVT – Agropractice II. – CZ/13/LLP-LdV/IVT/134075
   2013 – 2014 – odborná praxe – 2 týdny – 2 běhy – listopad 2013 – Španělsko –  Martos – zpracování a sklizeň oliv pro studenty agropodnikání – 10 + 2 os., – více zde.
  • Erasmus+ Agropractice III. – 2015-1-CZ01-KA102-013464 – více zde.
   17. -31. 10. 2015  Řecko, Preveza na rodinné farmě Eleni Andronikidu,
   25. 4. – 7. 5. 2016 Španělsko, oblast Cordoba
  • Lenardo Mobility PLM – Opportunities for organic farming  CZ/13/LLP-LdV/PLM/134073
   2013 – 4-týdenní odborná stáž ve Španělsku  Jaén, Martos – sklizeň a zpracování oliv – 18 os.
  • Mládež v akci – Výměny mládeže – Tanz, die Quelle der Kultur
   2012 MWD/2012/R2/A11/W/0026
   Taneční setkání s polskou katowickou školou v Ustróni, kde se studenti učili tančit a mluvit německy – 15 + 2 os. – více zde.
  • Mládež v akci – Výměny mládeže – Komunitné hospodarenie – 2013
   Kemp mládeže poblíž slovenských Levic ve vesnici Málaš – téma kempu je Sociální zemědělství a začlenění znevýhodněných osob do života farmy 15 + 2 os. – více zde.
  • Fruitfarming – role of traditional fruit farming in regional development – 2015-1-CZ01-KA202-013923, program: Erasmus+ KA2 – Projekt spolupráce v odborném vzdělávání, koordinátor: Natura Opava – více zde.
  • Erasmus+ Agropractice IV.  2016-1-CZ01-KA102-022861 – program : Erasmus+ KA1 – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání, je projekt o zemědělské praxi studentů v řecké Preveze – více zde.
  • Erasmus+KA1 Odborné vzdělávání – Agropractice V.– 2017-1-CZ01-KA102-034593
   Projektové období je 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019 – budou realizovány 2 běhy zahraničních praxí v oboru zemědělství, zaměření na pěstování plodové zeleniny a oliv – více zde.
  • Jazyková podpora  2014-1-CZ01-KA101-000090, program: Erasmus+ KA1 – Projekt  podpory jazykové vybavenosti pedagogů ve školním vzdělávání, koordinátor: MSŠZe a VOŠ Opava, 4 pedagogové vysláni do irského Corku na kurz angličtiny, 1 vyučující do rakouské Vídně na kurz němčiny – více zde.
 • Erasmus+ CIVEEL – Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pro evropský trh práce  Číslo projektu: 2017-1-FR01-KA202-037241 – více zde.
 • Erasmus+ KA2 – Beekeeping – 2017-1-CZ01-KA202-035552,  – Včelařství a jeho role v ekologii krajiny a rozvoji venkova – více zde.

Projekty Evropského sociálního fondu


Přírodovědné expedice

 • 2016 – PROVENCE – více zde.
 • 2015 – SLOVINSKO – více zde.
 • 2015 – ŘECKO – více zde.
 • 2014 – ITÁLIE – Toskánsko – více zde  
 • 2014 – RUMUNSKO – Banát – více zde.
 • 2013 – ŘECKO –  Peloponés – více zde.
 • 2012 – ŘECKO – více zde.

Regionální projekty

 • Badatelství – více zde.
 • Učíme se navzájem – více zde.
 • Včelařská akademie – více zde.
 • O medu, včelách a lidech aneb Jak se dělá med – více zde.
 • Postav si svůj úl – více zde.
 • Za prameny řek protékajících městem Opavou – více zde.
 • Monitoring životního prostředí v okolí školy a v Moravskoslezském kraji – více zde