Lektor pro školení


Hledáme lektora pro provádění školení Pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. a II. stupně. Požadavek – lektor musí mít školení III. stupně Pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.