KROUŽEK MODERNÍ TECHNIKY


Škola jako reakci na požadavky žáků zemědělských oborů otevírá v letošním školním roce „Kroužek moderní zemědělské techniky.“ Žáci se zde dovědí teoretické informace a budou si moci vyzkoušet i praktické činnosti se stroji.

Zájemce o kroužek zveme ve čtvrtek 20. října 2016 v 14:40 h na informační schůzku, kde se dozvědí více. Žáci se mohou předběžně registrovat u pana Bc. Milana Duška na
e-mailové adrese: milan.dusek@zemedelka-opava.cz