Informace o projektu „Učíme se navzájem“


Projekt „Učíme se navzájem“ je krajský projekt zaměřený na „Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2017/2018“. Smyslem tohoto programu je maximálně zapojit žáky všech studijních oborů naší školy do předávání získaných vědomostí a dovedností z oblasti environmentálního vzdělávání žákům základních a mateřských škol. Pro tyto žáky je připravená řada vzdělávacích aktivit, exkurzí, environmentálních programů, přednášek a terénních cvičení. Na projektu budou spolupracovat žáci a pedagogové dvou základních škol a jedné mateřské školy.