HLAVNICKÁ ŘEPKA


25. 5. 2017 se vybraní žáci školy měli možnost účastnit polního dne, který byl zaměřen na problematiku pěstování řepky ozimé v regionu. Součástí polního dne bylo představení odrůdové skladby pokusných pěstebních porostů s komentovanou prohlídkou. Žáci školy se akce účastnili na pozvání firmy Navos, a. s., se kterou škola úzce spolupracuje při vzdělávání žáků.