EXKURZE V AGROFERTU A ČZU


20. 6. 2017 se vybraní žáci školy ve spolupráci s firmou NAVOS, a. s. zúčastnili návštěvy firmy AGROFERT, a. s.  a  ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY v Praze.  Akce byla koncipována a připravena v rámci úzké spolupráce s partneren Navos, a. s.,  kdy naše škola byla zapojena do programu páteřních škol firmy Agrofert. Žáci se měli možnost seznámit s pozicí, strukturou, významem a působením výše uvedených firem v agrárním sektoru. Součástí návštěvy bylo představení ČZU v Praze. Žáci se mohli seznámit s činností fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Po úvodní debatě s proděkanem nám byly představeny experimentální a demonstrační pozemky pro pěstování plodin, stáje, skleníky a okrasné zahradnické výsadby v libosadu.
Po celou dobu návštěvy nám byli k dispozici vedoucí personální zaměstnanci výše uvedených firem, vedoucí pedagogové a studenti ČZU, kteří žákům přiblížili i studentský život na univerzitě. Zúčastnění žáci a pedagogové naší školy byli návštěvou nadšeni. Rádi, alespoň touto cestou, děkujeme partnerům za perfektně provedenou a poznatky nabitou exkurzi. Další fotografie – zde.