EXKURZE NA ÚSTAVU OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY


Dne 15. 6. 2018 žáci 2. a 3. ročníku oboru Chemik – operátor navštívili Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově, který je součástí Univerzity obrany. Ta je jedinou státní vojenskou vysokou školou v ČR. Žákům byla nejdříve v krátké prezentaci představena Univerzita obrany jako celek a byly jim poskytnuty informace o možnostech studia na této škole se zaměřením na modul „Velitel chemických jednotek“. Následně se mohli podívat do různých typů laboratoří jako např. do laboratoří analytiky bojových chemických látek, radiometrických laboratoří, laboratoře vybrané vojenské techniky a materiálu chemického vojska a laboratoře ochranných vlastností bariérových materiálů určených k protichemické ochraně. Více informací – zde.