Exkurze na Katedře analytické chemie UP Olomouc


Exkurze na Katedře analytické chemie se zúčastnila třída 2.L. Našich studentů se na katedře ujali učitelé školy, kteří je nejprve seznámili s oborem Analytické chemie – vysvětlili jim, co se na katedře učí, jak to na vysoké škole probíhá, jaké jsou možnosti studia atd.  A protože studenty čekala práce v laboratoři, nechybělo ani poučení o bezpečnosti. V laboratoři analytické chemie si poté studenti prakticky vyzkoušeli extrakci ß – karotenu z mrkve. Po vyhodnocení práce byly studentům předvedeny efektní pokusy.