Ekonomická olympiáda


Ve dnech 4. – 15. prosince 2017 proběhlo školní kolo ekonomické olympiády, kterou organizuje Institut ekonomického vzdělávání z. ú. a je zaštítěna Českou národní bankou. Školního kola soutěže se letos účastnilo celkem přes 10 000 studentů z 235 škol ze všech krajů České republiky. Naši školu reprezentovalo 73 soutěžících ze tříd 1. N, 2. N, 3. A a 4. A. Ekonomická olympiáda je celorepubliková soutěž ve znalostech z ekonomie a z financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Do krajského kola postoupili z naší školy tři nejúspěšnější žáci, kterými jsou David Anders a David Hudeček z 1. N a Marcel Janáček ze 4. A. Všem třem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat v únoru v Ostravě. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast.