Setkání s vědci


Cílem akce bylo ukázat zábavnou formou práci jednotlivých pracovišť, výsledky jejich zkoumání a představit žákům práci šlechtitelů se kterou se mohou běžně potkat v reálném životě. Akce je pořádána 1 x za dva roky. Zájem žáků byl napříč jednotlivými obory, protože si každý mohl najít oblast svého zájmu.
Akce se zúčastnily firmy a organizace: Mendelova univerzita v Brně, Semix Pluso,  s. r. o., Otice, Ústav botaniky při MU Brno, Výzkumný ústav obilnářský Kroměříž, Oseva Opava, Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, Agritec Šumperk a Výzkumný ústav potravinářský Rožnov pod Radhoštěm.