Den (S) vědcem


V rámci vzdělávacích programů pro pedagogy a nadané studenty měl možnost účastnit se 1 student naší školy Jan Veselský ze třídy 1. L a jeho pedagog Mgr. Zuzana Šimečková programu nazvaného „Den (S) vědcem“. Ten se konal dne 18. 4. 2018 na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze. V tomto jediném dni jsme navštívili Odd. chemie iontů a klastrů, Odd. nízkodimenzionálních systémů, kde jsme se dověděli velké množství informací o molekulách silně zachytávajících elektrony a mimo jiné si vyzkoušeli i práci s elektronovým mikroskopem. Dále jsme absolvovali přednášku na téma nanotechnologií, workshop a  praktikum v laboratoři fotokatalýzy a ochrany památek na téma příprava a charakterizace nanočástic stříbra. Celý program byl na vysoké úrovni a jeho náplň byla velmi obohacující.