DALŠÍ INVESTICE DO MODERNÍ TECHNIKY


30. 5. 2016 škola pořídila nový radličkový kypřič Triton od firmy OPaLL-AGRI, s.r.o. Stroj bude sloužit při výuce praxí žáků zemědělských oborů, které probíhají v reálných podmínkách Školního statku Opava.